C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Пример за приложения използващи сокети

Публикувано на 31 октомври 2011 в раздел ПИК3 Java.

В представеното приложение е реализирана възможно най-базовата комуникация между клиент и сървър, при която се разменят поредица от текстови съобщения. Обърнете внимание, че не се използват нишки, т.е. за една „сесия“ сървърът може да комуникира само с един клиент.

Server.java:

import java.io.PrintWriter;
import java.net.Socket;
import java.net.ServerSocket;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.IOException;
import java.util.Scanner;

public class Server{
 public static void main(String args[]) {
  ServerSocket serverSocket = null;
  Socket connection = null;
  Scanner socketIn = null;
  PrintWriter socketOut = null;
  int port = 1234;

  // Безкраен цикъл - сървъра ще приема връзки
  // докато програмата не бъде спряна принудително
  while(true){
   try {
    serverSocket = new ServerSocket(port);
    System.out.println("Сървъра очаква свързване...");
    connection = serverSocket.accept();
    System.out.println("Свърза се клиент:"
       +connection.getInetAddress().getHostName()
    );

    System.out.println("Подавам съобщение на клиента...");
    socketOut = new PrintWriter(connection.getOutputStream(), true);
    socketOut.println("Възможните команди са \"hi\" и \"exit\"");

    System.out.println("Сървъра очаква подаване на команда...");
    socketIn = new Scanner(new BufferedReader(
             new InputStreamReader(connection.getInputStream()))
            );

    String command = null;
    loop: do{
     socketOut.flush();
     command = socketIn.nextLine();
     switch(command){
      case "hi":
       System.out.println("Клиентът подаде команда \"hi\"");
       socketOut.println("OK");
       break;
      case "exit":
       System.out.println("Клиентът подаде команда \"exit\"");
       socketOut.println("OK");
       break loop;
      default:
       System.out.println("Получих непозната команда");
       socketOut.println("Не познавам тази команда");
       break;
     }
    }
    while(!command.equalsIgnoreCase("exit"));
    System.out.println("Затварям връзката с "
               +connection.getInetAddress().getHostName()
             );
   }
   catch(IOException e) {
    e.printStackTrace();
   }
   finally{
    try{
     if (socketIn!=null) socketIn.close();
     if (socketOut!=null) socketOut.close();
     if (connection!=null) connection.close();
     if (serverSocket!=null) serverSocket.close();
    }
    catch(IOException e){
     System.err.println("Не може да бъде затворен сокет");
    }
   }
  }
 }
}

 

Client.java:

import java.io.PrintWriter;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.Scanner;
import java.net.Socket;
import java.io.IOException;
import java.net.ConnectException;

public class Client{
  public static void main(String args[]){
   Socket connection = null;
   Scanner socketIn = null;
   PrintWriter socketOut = null;
   Scanner keyboardIn = new Scanner(System.in);
   int port = 1234;
   String host = "localhost";

   try{
    System.out.println("Очаквам свързване със сървъра");
    try{
     connection = new Socket(host, port);
    }
    catch(ConnectException e){
     System.err.println("Не мога да осъществя връзка със сървъра");
     return;
    }
    System.out.println("Свързването със сървъра беше успешно!");

    System.out.println("Приемам първоначално съобщение от сървъра...");
    socketIn = new Scanner(new BufferedReader(
             new InputStreamReader(connection.getInputStream()))
           );
    System.out.println("Съобщението е: "+socketIn.nextLine());

    String command = null;
    socketOut = new PrintWriter(connection.getOutputStream(), true);
    do{
     socketOut.flush();
     System.out.print("Въведете команда: ");
     command = keyboardIn.nextLine();
     socketOut.println(command.toLowerCase());

     System.out.println("Изчакване на отговор от сървъра...");
     String answer = socketIn.nextLine();
     System.out.println("Сървърът отговори: "+answer);
    }
    while (!command.equalsIgnoreCase("exit"));
    System.out.println("Затваряне на връзката...");

   }
   catch(IOException e) {
    e.printStackTrace();
   }
   finally{
    try{
     if(socketIn!=null) socketIn.close();
     if(socketOut!=null) socketOut.close();
     if(connection!=null) connection.close();
    }
    catch(IOException e){
     System.err.println("Не може да се затвори сокета");
    }
   }
  }
}

 15 коментара


 1. В Java SE 7 работи. Свалете си и използвайте JDK7. Не би трябвало да има значение дали средата е Eclipse или друга.

  За повече информация: http://download.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/language/strings-switch.html

 2. Десислав Андреев каза:

  Само че не знам дали switch ще работи, тъй като Еклипс ми иска int или enum, a ние подаваме String

 3. Rooney каза:

  socketIn = new Scanner(new BufferedReader(
  new InputStreamReader(connection.getInputStream()))
  );

  на този ред(от Сървър класа) ми дава грешка

 4. А на мен не.

  П.П. Ако има нужда от помощ, то е редно да се напишат поне малко подробности:

  1. Коя версия на JDK се използва?
  2. Каква е грешката?

 5. Определено има нещо нередно в твоята инсталация. Тази конструкция е съвсем валидна. Scanner си има конструктор приемащ „InputStream“ като вход. Виж дали ще можеш да компилираш това:

  http://www.java2s.com/Code/Java/File-Input-Output/newScannernewBufferedReadernewFileReaderxanadutxt.htm

 6. Rooney каза:

  JDK 1.7, а среедата е Eclipse.
  Грешката която дава е:

  – The constructor Scanner(BufferedReader) is undefined
  – BufferedReader cannot be resolved to a type
  – InputStreamReader cannot be resolved to a type

 7. Rooney каза:

  Сега се оправи като го написах наново. Явно средата не и е било до тези обекти одеве.

 8. Десислав Андреев каза:

  При мен, обаче, не се получава. Макар и да казвам на Еклипс, че трябва да рънва двата файла с 1.7 (дори и на програмата с комплексните числа), не се получава. Не приема в switch да имам String

 9. Проблемът е очевидно в Eclipse. Ето тук са писали за проблема:

  http://stackoverflow.com/questions/6231907/java-7-switch-statement-with-strings-not-working

  Винаги е така с новостите – трудно се внедряват.

 10. Благодаря, ще коригирам.

 11. stan каза:

  Не се казва „насилствено“, „принудително“. Всяко нещо трябва да се назовава точно.

 12. Ivo каза:

  Защо при скенера използваме InputStreamReader, за да превърнем байтовия поток в символен, а при PrintWriter не използваме OutputStreamWriter т.е. socketOut=new PrintWriter(new OutputStreamWriter(connection.getOutputStream(), true); ?

 13. Просто ще работи директно с потока – без буфер.

 14. Това „превръщане“ в примера от статията всъщност е паразитно и ненужно, но да – забележката е уместна, би трябвало и двете да са в един стил.

  Предимството да „минава през“ InputStreamWriter/OutputStreamWriter е, че по този начин може да се дефинира какъв character set се използва. В примера не е дефинирано тъй или иначе, т.е. ще се използва стандартния.

  Пример как трябва да бъдат:

  socketOut = new PrintWriter(new OutputStreamWriter(connection.getOutputStream(), „UTF-8“), true);

  socketIn = new Scanner(new BufferedReader(new InputStreamReader(connection.getInputStream(), „UTF-8“)));

  П.П. PrintWriter даже май си има собствен буфер, вероятно затова не е слаган BufferedWriter… В документацията на сайта на Oracle ще пише дали е така.

 15. Ivo каза:

  Не ставаше въпрос за BufferedReader, а защо при скенера използваме InputStreamReader за превръщане на байтовия поток в символен, а при PrintWriter НЕ използваме OutputStreamWriter за превръщане на байтовия поток в символен?

Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*