C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Константи в Java

Публикувано на 15 октомври 2009 в раздел ПИК3 Java.

Константите в Java се създават чрез ключова дума „final“. Както е по дефиниция – константите задължително се инициализират и след това не могат да бъдат променяни:

  final int x = 5;
  // x = 6; <<< Не е възможно

В Java обаче е възможно константата само да се декларира и да бъде инициализирана по-късно:

  final int x;
  java.util.Scanner s = new java.util.Scanner(System.in);
  x = s.nextInt();

Все пак след тази инициализация x не може да бъде променяна, т.е. се държи напълно като константа. Така всъщност казваме, че имаме два типа константи:

 1. Създадени по време на компилация (първия пример);
 2. Създадени по време на изпълнение (втория пример).

Ключовата дума final важи за всякакви променливи:

public class finalExample{
 public static void main(String[] args){
  final A obj = new A(3);
  obj.x = 5; // Няма проблем - x не е константа
  // obj = null; <<< невъзможно - obj е константа!
 }
}

final class A{
 public int x;
 public A(int x){
  this.x = x;
 }
}

В случая виждаме, че полетата на самия обект не са непроменяеми. Не може да бъде променен само адреса на променливата, която „сочи“ към този обект. Въпреки, че това е възможно, то въобще не се използва.

В Java съществуват още две понятия – константни методи и константни класове. Те също използват ключовата дума final.

Константните методи не могат да бъдат предефинирани в клас-наследник. Например:

class A{
 public A(){}
 final void func(){
  System.out.println("Final function!");
 }
}

class B extends A{
 public B(){ super(); }
 // func() in B cannot override func() in A;
 // overridden method is final
 // void func(){
 // System.out.println("Predefined?");
 // }
}

Константните класове пък са такива класове, които не могат да бъдат наследявани:

final class A{
 public A(){}
}

// cannot inherit from final A
//class B extends A{
// public B(){ super(); }
//}

В общи линии константни методи и константни класове се създават тогава, когато желаем сигурност на данните и искаме да сме уверени, че никой няма да създава обекти подобни на нашите, но с променена функционалност.

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*