C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Локални класове в Java

Публикувано на 14 октомври 2009 в раздел ПИК3 Java.

„Локални“ класове са тези класове, които са дефинирани вътре в програмен блок. Досега знаем как да влагаме класове като членове на даден клас. Когато говорим за локални класове се има предвид клас, който е създаден в тялото на метод.

Първото и може би най-важно нещо, което трябва да знаем за локалните класове е, че те са валидни само и единствено в програмния блок, в който са дефинирани. Можете веднага да си направите аналогия с „локални променливи“.

Ето един пример за локален клас, вложен в метод на клас „потребители“:

public class myfirstprogram{
 public static void main(String[] args){
  User ivan = new User("ivan", 8);
  System.out.println(ivan.getUser()+" has pass "+ivan.getPass());
 }
}

class User{
 private String username;
 private String password;
 private int id;
 private static int userscount = 0;
 public User(String username, int len){
  System.out.println("\nNew user entering...");
  this.username = username;
  this.setId();
  this.setPass(len);
 }
 private void setId(){
  userscount++;
  this.id = userscount;
 }
 private void setPass(int len){
  // Дефинираме локален клас "генератор на пароли"
  class PassGenerator{
   StringBuffer strb;
   public PassGenerator(int len){
    strb = new StringBuffer(len);
    for (int i=0; i<len; i++){
     switch((int)Math.round(Math.random()*2)){
      case 0:
       this.strb.append((char)((int)'0' + (int)(Math.round(Math.random()*9))));
       break;
      case 1:
       this.strb.append((char)((int)'a' + (int)(Math.round(Math.random()*25))));
       break;
      case 2:
       this.strb.append((char)((int)'A' + (int)(Math.round(Math.random()*25))));
       break;
     }
    }
   }
   public String getpass(){
    return strb.toString();
   }
  }
  // Правим локална инстанция на този локален клас
  PassGenerator p = new PassGenerator(len);
  this.password = p.getpass();
 }
 protected String getPass(){
  return this.password;
 }
 public int getId(){
  return this.id;
 }
 public String getUser(){
  return this.username;
 }
 public static void usersOnline(){
  System.out.println("Users online: "+userscount);
 }
}

Не можем да правим инстанция на клас „PassGenerator“ никъде другаде освен вътре в метод „setPass“, където този локален клас е деклариран. По този начин казваме, че „PassGenerator е локален клас за метод setPass“.

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*