C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Наследяване в Java

Публикувано на 08 октомври 2009 в раздел ПИК3 Java.

Както всеки обектно-ориентиран език за програмиране, така и Java позволява наследяване. Това е възможността един клас да наследи цялата функционалност на друг клас и да я разшири. Класът, който е наследяван се нарича „родителски клас“, а класа който наследява се нарича „наследник“. Освен да добавят нова функционалност, наследниците също могат да изменят съществуваща.

Нека вземем един примерен клас за деца с метод, в който децата играят играта „камък – ножица – хартия“. В главната програма ще пуснем децата да изиграят 10 поредни игри:

Файл kid.java:

package kids;
import java.util.Scanner;
class Kid{
 public String name;
 public Kid(){
  Scanner s = new Scanner(System.in);
  System.out.print("Enter the kid name: ");
  this.name = s.next();
 }
 public Kid(String name){
  this.name = name;
 }
 public static void introduce(){
  System.out.println("Hello, nice to meet you!");
 }
 public int getRand(){
  int r = (int)Math.floor(Math.random()*3);
  return r;
 }
 public void playRPS(Kid oponent){
  int i = this.getRand();
  int j = oponent.getRand();
  String[] rps = {"leafs", "scissors", "rocks"};
  if (i == j){
   System.out.println(this.name+" and "+oponent.name+
             " both played "+rps[i]);
   System.out.println("The game is tie");
  }
  else{
   System.out.println(this.name+" played "+rps[i]+
             " and "+oponent.name+" played "+rps[j]);
   switch(i){
    case 0:
     if (j == 1) System.out.println(oponent.name+" wins!");
     else System.out.println(this.name+" wins!");
     break;
    case 1:
     if (j == 2) System.out.println(oponent.name+" wins!");
     else System.out.println(this.name+" wins!");
     break;
    case 2:
     if (j == 0) System.out.println(oponent.name+" wins!");
     else System.out.println(this.name+" wins!");
     break;
   }
  }
 }
}

Файл kidsplay.java:

package kids;

public class kidsplay{
 public static void main(String[] args){
  Kid ivancho = new Kid("Ivancho");
  Kid pencho = new Kid("Pencho");
  for (int i=0; i<10; i++){
   ivancho.playRPS(pencho);
   System.out.println();
  }
 }
}

Нека сега създадем клас „момче“, което има същите свойства, каквито и клас „дете“, но добавя и нова функция:

Файл Boy.java:

package kids;
class Boy extends Kid{
 public String sex = "male";
 public Boy(){
  // извикване на конструктора на базовия клас
  super();
 }
 public Boy(String name){
  // извикване на конструктора на базовия клас
  super(name);
 }
 public void proposeGame(){
  System.out.println(this.name+" said: Let's go play football!");
 }
}

Виждате, че можем да извикаме конструктора на базовият клас (също познат специално в Java и като „сурер клас“) чрез извикване на метод „super()“. Това все пак е нужно, защото всеки клас трябва да има конструктор (в случая конструктора на Boy изниква конструктора на Kid).

Можем да наследим класа и втори път:
Файл Girl.java:

package kids;
class Girl extends Kid{
 public String sex = "female";
 public Girl(){
  super();
 }
 public Girl(String name){
  super(name);
 }
 public void proposeGame(){
  System.out.println(this.name+" said: Let's play fast and loose!");
 }
}

Нека сега променим главната програма така, че да работи вече с класове Boy и Girl:

Файл kidsplay.java:

package kids;

public class kidsplay{
 public static void main(String[] args){
  Boy ivancho = new Boy("Ivancho");
  Girl mariika = new Girl("Maria");
  for (int i=0; i<10; i++){
   ivancho.playRPS(mariika);
   System.out.println();
  }
  ivancho.proposeGame();
  mariika.proposeGame();
 }
}

Виждате, че всички функции от базовия клас бяха наследени от наследника му. Освен това трябва да обърнете внимание на метод playRPS(). Той очакваше като входен параметър обект от тип Kid, а ние му „изпращаме“ обект от тип Girl. Въпреки това програмата ще работи. Това е и първият „зачатък“ на полиморфизъм. По-подробно ще го разгледаме в следваща статия.

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*