C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Разбърканите писма

Публикувано на 08 юни 2011 в раздел Математика.

Задача 1. Секретарка носи три листа и три надписани пощенски плика, в които трябва да ги вкара и да ги изпрати. Без да иска изпуска всичко на земята и листата се разбъркват. Понеже бърза много, а и не блести с особена работна култура, секретарката просто събира листата и ги вкарва всеки в различен плик, но без да съблюдава дали листата съвпадат с пликовете. Каква е вероятността поне едно писмо да бъде изпратено на правилния адрес?

Задача 2. Решете задачата, като писмата този път са десет.

Задача 3. Решете задачата, като писмата са „n“ на брой

 7 коментара


 1. Не съм съгласен. Обясни как си стигнал до тези стойности?

 2. Ivan каза:

  Задача 1: Вероятността е 1/6
  Задача 2: 1/3628800
  Задача 3: 1/к като к е пермутация на n елемента. Може да бъде изчислено като n! – http://www.wolframalpha.com/input/?i=10!

 3. Lesna Rabota – я сега ти обясни как си сметнал това :) ivan е в грешна посока *.

  еdit: или по-скоро не – в правилна е :)

 4. Ivan каза:

  Според мен ни трябват всичките възможни подредби на писма спрямо пликове, което е пермутация на n елемента, което се смята като n!.
  Сега, тук обаче съм объркал нещо в условието.
  > Каква е вероятността поне едно писмо да бъде изпратено на правилния адрес?
  Това по инерция съм го прочел като „по колко възможни начина могат да се подредят пликовете в писмото“, което е съвсем друга задача :)

  Да помисля малко…
  Ако имаме три плика А, Б и В с три писма а, б и в… Писмото а може да влезе в пликовете А, Б и В, т.е. вероятността да уцели неговия си – А, е 1/3. След това за писмото б става по-лесно, тъй като за него са останали само пликовете Б и В, ама това май излиза от условието. Ако а влезе в грешен плик, примерно Б, съответно б не може да влезе в правилен, а вероятността за в е 1/2.

  Ако имаме n плика, то вероятността първото от писмата да попадне в неговия си плик е 1/n.

 5. Lesna Rabota каза:

  Zадача 1. Vероятността е 2/3
  Zадача 2. Vероятността е 9/10
  Zадача 3. Vероятността е (n-1)/n

 6. Нека покажа защо решението на Lesna Rabota е грешно. Ще направим „brute force“ за n=3 и n=4. Нека A, Б, В и Г са пликовете, а а, б, в и г са писмата. Да проверим при три писма:

  А Б В
  а б в Y
  а в б Y
  б а в Y
  б в а N
  в а б N
  в б а Y

  имаме вероятност S(Y)/S(Y+N) = 4/6 или 2/3. Стойността на Lesna Rabota се потвърди. Да проверим за четири писма:

  А Б В Г
  а б в г Y
  а б г в Y
  а в б г Y
  а в г б Y
  а г б в Y
  а г в б Y
  б а в г Y
  б а г в N
  б в а г Y
  б в г а N
  б г а в N
  б г в а Y
  в а б г Y
  в а г б N
  в б а г Y
  в б г а Y
  в г а б N
  в г б а N
  г а б в N
  г а в б Y
  г б а в Y
  г б в а Y
  г в а б N
  г в б а N

  Тук имаме: S(Y)/S(Y+N) = 15/24 = 5/8
  Това определено не е (n-1)/n при n=4…

Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*