C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Играта flip-flop

Публикувано на 01 август 2009 в раздел Математика.

В математическия блог на Таня Кхованова намерих информацията за китайската игра flip-flop. Ще си позволя да я преразкажа с мои думи…

Играта flip-flop (обръщане и прескачане) е предназначена за малки деца, които са научили добре таблицата за умножение и вече се учат на деление. Идеята е следната – децата се нареждат в кръг и започват да броят едно след друго. Започва се с 1, 2, 3, 4… Когато се достигне до число, което се дели на седем, то се прави т.нар. „flip“ – обръща се посоката, в която се сменят едно след друго децата. Когато пък достигнем число, което се дели на осен, то правим т.нар. „flop“ и прескачаме следващия играч.

Например ако сме достигнали до числото 14, то вместо да го кажем, трябва да кажем „обръщане“ (flip). Така ако досега сме броили по посока на часовниковата стрелка, то вече ще става в обратна. Когато пък достигнем число, което се дели на 8, то извършваме „прескачане“ (flop), т.е. не човека след вас, ами този след него продължава да брои. Накрая, когато попаднем на число, което се дели хем на 7, хем на 8 (това при малките деца ще бъде 56), то правим „обръщане и прескачане“ (flip-flop).

След кратко трениране можете да внесете усложнение. То ще бъде т.нар. „двойни обръщания“ и „двойно прескачане“. Те се получават когато разделеното на 7 или 8 число също се дели на 7 или 8. Например при числото 49 ще направим „flip-flip“, защото 49:7 = 7, но то също се дели на 7. При чеслото 64 ще направим двойно прескачане.

В оригиналната игра след като добре са се обиграли децата можете да добавите допълнително усложнение – вече да се прави „flip“ и „flop“ не само при числа, които се делят на 7 или 8, ами и при такива, които съдържат цифрите 7 или 8 в себе си. Например при 17 ще трябва да се направи „flip“, защото числото съдържа 7. При 77 трябва да се направи троен flip, защото числото хем се дели на 7, хем съдържа две 7мици. Числото 28 пък ще отговаря на flip-flop, защото хем се дели на 7, хем съдържа 8 в себе си. Ето първите 100 числа от тази поредица:

1, 2, 3, 4, 5, 6, flip-flip, flop-flop, 9, 10, 11, 12, 13, flip, 15, flop, flip, flop, 19, 20, flip, 22, 23, flop, 25, 26, flip, flip-flop, 29, 30, 31, flop, 33, 34, flip, 36, flip, flop, 39, flop, 41, flip, 43, 44, 45, 46, flip, flop-flop, flip-flip, 50, 51, 52, 53, 54, 55, flip-flop, flip, flop, 59, 60, 61, 62, flip, flop-flop, 65, 66, flip, flop, 69, flip-flip, flip, flip-flop, flip, flip, flip, flip, flip-flip-flip, flip-flop, flip, flop-flop, flop, flop, flop, flip-flop, flop, flop, flip-flop, flop-flop-flop, flop, 90, flip, 92, 93, 94, 95, flop, flip, flop, 99, 100.

Дотук играта е подходяща за родните класни стаи. Китайците обаче не спират дотук и правят играта още по-весела, като включват традиционния за тях елемент на гимнастика. Първоначално всички деца стоят прави. Когато едно дете каже „flip“, то трябва да клекне, когато каже „flop“ пък трябва да подскочи. Ако на вече клекнало дете му се наложи да каже отново „flip“, то се изправя. Ако пък е клекнало и трябва да каже „flop“, то подскача клекнало. Например когато детето каже числото 88, то трябва да подскочи три пъти (flop-flop-flop). Когато пък трябва да каже 87, то ще подскочи и после ще клекне (flip-flop).

Виждате една симбиоза между физическо възпитание и математика, която може да бъде доста забавна. Играта оригинално се играе в два варианта – състезание и практика. При състезанието всеки сбъркал излиза от кръга, а при практиката просто се тренират.

Аз бих добавил няколко идеи. Нека вземем един примерен клас от 22 ученика. Разделяме ги на две групи A и B по 11 деца в двата края на класната стая, като по 10 от децата съставят кръгове за броене, а двама са „контрольори“. Контрольорът от група A ще следи група B дали брои правилно и обратно (те ще имат последователността написана предварително). Играе се без излизане на сгрешили деца – печели този отбор, който преброи до 100 най-бързо. Не съм учил начална педагогика, но ми се струва, че такъв състезателен елемент ще бъде полезен.

Естествено играта може да търпи промени на самия базис. Например вместо със 7 и 8, можем да я приложим за 6 и 9. Всъщност няма ограничения – важното е да е хем по силите на децата, хем забавна за тях…

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*