C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Мрежови факсове

Публикувано на 18 декември 2012 в раздел Факс.

Новите технологии за факсимилна връзка увеличават възможностите на фирмите за управление на обмена на факсове, и контрола на разходите за това. С увеличаването на трафика, фирмите търсят начини за оптимизация на ефективността, и намаляване на разходите. IP-телефонията, в която данните се предават в пакети по TCP/IP, осигурява необходимите мощности за поддръжка и на факсимилния трафик. Технологията се използва както от производителите на традиционни факс-сървъри, така и от провайдерите на Интернет. Това е и естествената еволюция на факсимилната връзка.

Разходите могат да се намалят и с услугите на сървиз-провайдерите на факсимилна връзка. Тези фирми се занимават с предаването и управлението на трафика на факсове на други организации, като използват различни комбинации от съществуващите мрежи за пренос на глас и данни – телефонните мрежи и интернет. Потребителите предават факсовете си на сървъра на своя интернет провайдер, а от там те попадат в световната мрежа от факс – съръвъри.

Провайдерите на факсимилна връзка могат да използват и класическите факс апарати, освен факсовете на базата на компютри. За тази работа се произвеждат устройства, които могат да прехващат факсовете от факс апаратите, и да ги преобразуват в IP-пакети. Класическите факсове не са толкова ефективни, и последното им безценно свойство, е че осигуряват огромен брой точки на достъп до факсимилна връзка – навсякъде, където има телефон.

С увеличаването на трафика, въпросът за разходите става непренебрежим. Един от пътищата за намаляването им, е маршрутизацията по критерият за най-ниска цена Least-Cost Routing (LCR). Представлява стратегия за маршрутизация на факсовете между разпределени факс – сървъри, позволяваща получаването на икономически целесъобразна и ефективна услуга. Основната идея е, че достатъчно големите организации, могат да използват за това собствените си свързочни мрежи, или мрежата Интернет между факс – сървърите, които от своя страна да се свързват с физически близките до себе си крайни потребители. Те вече могат да получат съобщенията си с местно позвъняване в компюръра си, или даже в остарял факс-апарат.

LCR позволява и намирането на най-евтините маршрути на факсовете. Не е възможно човек – оператор да следи всички цени, на всички пазари. Ако организацията изпраща много факсове, то икономията на няколко цента на страница, в крайна сметка води до много голели намаления на разходите. Правилните програми вземат предвид например номерата на телефоните на изпращача и получателя, датата, времето от денонощието, времевия пояс, приоритета на съобщението, спешността, средното време за забавяне при текущото натоварване на сървъра, размера на съобщението.

LCR естествено се възползва и от глобалната мрежа – Интернет. Когато потребител К1 иска да изпрати съобщение на друг потребител К2, може да бъде използвана следната последователност:

  1. К1 се свързва с най-близкия сървър S1 на своя провайдер и изпраща факс съобщението адресирано към телефонния номер на K2;
  2. S1 преобразува това факс съобщение в бинарна информация, след което търси в базата си от данни най-близкия до K2 сървър на същия провайдер. Нека този сървър е S2;
  3. S1 изпраща по интернет (значително по-евтино отколкото по телефона) информацията до S2;
  4. S2 набира номера на K2 и изпраща факс съобщението.

По този начин е съвсем възможно да се препращат съобщения към отдалечени дестинации (вкл. международни) като да се използва локалната телефонна тарифа за местен разговор. За потребителя K1 предаването на съобщението между S1 и S2 остава скрито. За него процеса е напълно стандартен – поставяне на листата, набиране на  номера и изпращане.

Автор: Стефан Козаров
Редактор: Филип Петров

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*