C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Автоматизирано разпращане на факсове

Публикувано на 04 декември 2012 в раздел Факс.

Автоматизираното изпращане на съобщения до множество абонати е популярно приложение на компютърната телефония за организации, на които се налага да изпращат големи обеми факсимилни съобщения, на голям брой абонати. Такива системи се строят на базата на компютър с многоканална факсимилна платка, което позволява едновременно да се разпращат различни по съдържание документи на различни групи адресати, по различни линии.

За разпращането на документи на многото абонати е достатъчно техните телефонни номера да се обединят във временни групи, които да се свържат с разпращаните документи. Системите за разпращане могат да използват всякакви бази данни, и да използват запазените в тях телефонни номера. Ако е необходимо, може да се укажат интервали от време, в които да се осъществи разпращането. След това системата върши работата автоматизирано.

Системите за разпращане на факсове нямат общ стандарт, възможностите им зависят от производителя. Все пак има общи изисквания, които трябва да се отчитат при избора на такова устройство. Ето някои от тях:

„Интелигентно” доизпращане: При изпращането на факсимилни съобщения, нерядко се случват прекъсвания на връзката, в резултат на което документа не се предава изцяло. За минимизация на загубите на време, особено в случаите на големи документи, след възстановяването на връзката е добре системата да може да изпратги само непреминалите страници, а не целия документ.

Избор на най-евтин маршрут: Добрите системи могат да избират маршрут за предаване на документа с най-ниски тарифи. Например – през различни оператори според времето на денонощието и номера на търсения абонат.

Автоматична заглавна страница: При изпращане на еднотипни съобщения, системата трябва да има възможност за създаване на заглавна страница, данните в която се формират автоматично при предаването на съобщението. Това може да е име, адрес, лично съобщение, и т.н.

Предаване на няколко документа: Важна е възможността да се предадат няколко документа за времето на една връзка – едно дълго обаждане е по-евтино от няколко къси.

Задържано разпращане: Системата трябва да може да изпраща не спешните съобщения например нощем, при по-евтина тарифа, с възможност за доизпращане на съобщението следващата нощ, ако времето не е стигнало при първата връзка. Това е особено важно за междуградските (международните) връзки, както и при предаването на особено големи обеми информация.

Обновяване на оригиналите на документите в процеса на работа: Подразбира се актуализация на съдържанието на документите, или алгоритмите на работа, без изключване на системата.

Автор: Стефан Козаров
Редактор: Филип Петров

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*