C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Entity Relationship (ER) модел

Публикувано на 22 януари 2009 в раздел Бази от Данни.

При проектирането на база от данни първо се започва от анализ на предметната област. Нужно е да си изясним абстрактно семантиката на разглежданите обекти. В последствие се преминава и до изготвяне на конкретният им модел и връзката им с конкретни типове данни.

ER модела е един от известните семантични модели за проектиране на бази от данни. Характерно за него е използването на графично представяне на базата от данни, чрез „ER диаграма“. Една ER диаграма обикновено съдържа следните компоненти:

1. Обект – това е наименованието на реален обект от предметната област, например ученик, учител, учебник, и т.н.

2. Клас обекти – множество от обекти, които имат сходни и общи свойства. Това са например всички ученици, всички учители, всички учебници, и т.н. В ER диаграма те се изобразяват като правоъгълници:

Класове обекти

3. Атрибути – това са свойствата на всеки обект в даден клас. Например всеки учител има ЕГН, име, пол, адрес, и т.н. Уникалното свойство за всеки обект, което еднозначно го идентифицира спрямо другите обекти в даден клас, се нарича „ключ“. Например за ученик от даден клас това може да бъде неговия номер, за студент от университет това може да е неговия факултетен номер, и т.н. За всеки клас обекти е задължително да съществува поне един ключ, за да може да бъдат обектите „различими“ един от друг. Възможно е да има повече от един отличителен атрибут за даден клас обекти. В ER диаграмата атрибутите се изобразяват като елипси:

Атрибути

4. Връзки – използват се за свързване на различни обекти от един или различни класове. Например връзка се осъществява, когато един учител започне да преподава на даден клас ученици, когато някой служител на фирма бъде назначен в даден отдел, и т.н. Връзките също се характеризират със свойства и също характеризират обектите. В ER диаграмата се изобразяват чрез ромб. Има три основни типа връзки:

4.1. Връзка 1:1 се получава когато един обект от даден клас е свързан с точно един обект от друг клас.

Връзка 1:1

4.2. Връзка 1:M (едно към много) се получава когато един обект от даден клас може да има повече от една връзка с обекти от друг клас, но обект от другия клас може да има само една връзка с обект от дадения.

Връзка 1:M

4.3. Връзка M:M (много към много) се получава когато обект от даден клас има повече от една връзка с обекти от друг клас и обект от другия клас има повече от една връзка с обекти от дадения.

Връзка M:M

5. Характеризиращ обект – това са обекти от предметната област, чието съществуване е невъзможно самостоятелно. Например учебните часове са характеризиращи обекти за учебната програма на даден предмет. В ER диаграмата обикновено се обозначават с двойна линия на правоъгълника.

Характеристичен обект

6. Подклас обекти – това са обекти, които притежават всички свойства на даден базов клас обекти, но имат допълнителни свои атрибути. Връзката между базов клас с негов подклас се изобразява с триъгълник.

Подклас

Обикновено при проектирането на ER диаграма първо се определят класовете обекти, след което техните връзки и накрая техните свойства.

Задача: Направете ER диаграма на база от данни за университети, която съдържа:

– Име на университета и град в който се намира;
– Номер и име на факултетите в даден университет;
– Списък с преподавателите в даден факултет;
– Декан на факултета;
– Водени учебни предмети;
– Списък със студенти, записали даден учебен предмет;
– Списък на задочниците и фирмата, в която работят.

Примерно решение:

В примерното решение има един проблем – ако даден студент все още не се е записал за нито един учебен предмет, ние няма да знаем в кой факултет е записан той. Как се решава споменатия казус?

 14 коментара


 1. Иво каза:

  В горната ER диаграма от връзката между преподавател и предмет излиза че един преподавател може да води много учебни предмети. Не е ли по-логично един учебен предмет да бъде воден от много преподаватели, а един преподавател да води само един учебен предмет както е на практика. Оттам Преподавател:Предмет М:1

 2. Ами въобще не си прав. Ще дам пример с доц. Гоцева – тя води Пик-2, Пик-3, БД и още куп други курсове, т.е. 1 преподавател води „М“ного предмети. В обратната страна – ами предмета „Бази Данни“ се води само от доц. Гоцева. Не може да има двама титуляри на един предмет.

 3. Иво каза:

  Да, разбирам. Бях си представил C,C++,Java,DB…=Компютри и оттам многото преподаватели по компютри, без да има титуляр между тях, и си представих че Д. Гоцева не преподава по Химия. Спирам да философствам :) Със здраве!

 4. Според мен това е хем така хем иначе:) няма да давам досадни примери от ТУ , но действително си има доста титуляри на различни предмети.Така че просто ER диаграмата може да е и с 1:М и М:М.Толкова! Асистент Петров, може ли съвет на кои теми да обърнем най-голямо внимание за контролното по БД?

 5. Не бих могъл да кажа, че има някоя тема, която да е маловажна. Можете да пропуснете темите, които са свързани с потребители, права и привилегии. Наблегнете на SELECT заявките много и научете CREATE TABLE перфектно.

 6. Guest каза:

  Как се реализира връзката „Декан“ между таблици „Факултети“ и „Преподаватели“(1:1) на SQL,1:M и M:M ми станаха ясни,ако може да разясните малко за 1:1 връзките ще Ви бъда благодарен :)

 7. @Guest – добавя се колона в таблицата „факултети“, в която се записват id-тата на преподаватели, които са декани на съответните факултети. Връзката става 1:1 когато й се сложи атрибут „UNIQUE“, т.е. в тази колона не може да има повторения на числа.

 8. TU-Sofia каза:

  А има ли начин да се реализира с външен ключ, без да се вмъква нова колона в таблица „Факултети“ и ако може да поясните?

 9. Може да се направи с колона в „преподаватели“, но там ще има излишество на данни – очаква се преподавателите в един факултет да са много, а деканът да е само един от тях. Тоест ще имаме множество NULL стойности в тази колона, което не желаем.

  Друг вариант е чрез междинна „свързваща“ таблица, в която да се записват id-та на факултети и id-та на техните декани.

  Но най-добрият си остава с колона в таблица „факултети“.

 10. Dimitrov каза:

  Трябва ли да се сложат атрибути (елипса) за ID-тата в ER диаграмата?

 11. Трябва да се слагат.

 12. Ivo каза:

  В учебника пише, че това с наследяването го има само при EER модела и означенията са малко по-различни – кръг за връзките ISA вместо триъгълник, както е показано тук. Ние към кой модел трябва да се придържаме?

 13. Какво имаш предвид под „наседяване“?

  Вие можете да използвате който модел пожелаете – не е важно визуално дали ще е триъгълник или кръг, важно е да е правилно моделирано. Аз лично препоръчвам на студентите да използват означенията от тази статия, защото са най-отчетливи визуално.

 14. Ivo каза:

  Благодаря! А колкото до наследяването – имах предвид това с подкласовете :)

Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*