C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


Архив за октомври, 2019

* Квадратични форми – задачи за упражнение

Публикувано на 20 октомври 2019 в раздел Линейна алгебра.

Задача 1. а) Приведете квадратичната форма в каноничен вид чрез групиране, намерете матрицата й преди и след канонизирането и намерете матрицата на преобразуванието:

f(x1,x2,x3) = (x1)2 + 3(x2)2 + 5(x3)2 + 2x1x2 – 2x1x3 + 4x2x3

б) Приведете квадратичната форма в каноничен вид чрез ортогонална трансформация. Намерете матриците на формата преди и след канонизирането и намерете матрицата на преобразуванието: Прочети още…

.