C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Обединения

Публикувано на 25 октомври 2008 в раздел С/С++.

Обединенията са много сходни с описаните вече структури. Всички правила за дефиниране на структури са валидни и за обединенията:

	union name{
		int i;
		float f;
		char c;
		double d;
	} x,y;
	...
	union name z;

Обръщението към елементи също е аналогично. Съществената разлика между обединенията и структурите е свързана с паметта, която се резервира при дефиниране на конкретна променлива. Когато използваме структури компилаторът ще резервира памет за всичките ѝ елементи. При обединенията се отделя памет, достатъчна за запис на най-големия елемент от обединението. В така отделеното пространство може да се записва само по един произволен елемент на обединението. Кой елемент е записан се контролира от програмиста (стойностите на останалите елементи се губят).

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*