C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Session fixation – задача за упражнение

Публикувано на 18 ноември 2008 в раздел ОСУП.

Нека обобщим всичко написано дотук за фиксиране на потребителски сесии, като запишем описаните техники за контрол в една функция. Нека функцията се казва „security_start_session“ и да приема три параметъра:
1. Първи параметър: число със стойност 0 или 1, което указва дали приложението задължително насочва връзката през HTTPS.
2. Втори параметър: времето за активност на сесия (в секунди). Ако се подаде отрицателна стойност или 0, то функцията няма да проверява за дължината на активността на сесията.
3. Трети параметър: максимална активност на сесия. Отново ако подаденото число е по-малко от нула, то функцията няма да прави тази проверка.
4. Четвърти параметър: число със стойност 0 или 1, което указва дали сесията да бъде фиксирана по IP адрес или не.

Като изходни данни функцията трябва да връща числата 1 или 0, които съответно означават, че сесията е стартирана успешно или обратно – засекла е пробив в сигурността.

След реализацията на тази функция вие бихте могли да я запишете във файл „security.php“ и да я използвате по начин, подобен на следният:

// Начало на файла
<?php
	include "security.php";
	if (security_start_session(0, 6*60, 20*60, 1) != 1){
		echo "<br>session destroyed!";
		return;
	}
?>
<html>
 ...

Напишете споменатата функция. В по-нататъшни приложения ще я използваме.

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*