C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* temp: ОСУП упр. 8

Публикувано на 08 април 2019 в раздел ОСУП.

htdocs <<< лекция за хеширане и key stretching

htdocs <<< лекция за SQL Injection

htdocs <<< автоматичен логин с cookie + добавени key stretching за сменящия се и перманентния token (което не беше направено по време на лекцията).

htdocs <<< stored, reflective и DOM XSS

htdocs <<< XSRF в POST и GET

Заявени теми за проект:

 1. Тодор Борисов – Web application firewall – защитен
 2. Радослав Павлов – Заобикаляне на двуфакторна автентификация – защитен
 3. Сияна Плачкова – DOM XSS атаки
 4. Яна Георгиева – ReDOS атаки – защитен
 5. Мартин Врачев – Security static code analysis tools – linters – защитен
 6. Александър Игнатов – XML External Entity Injection – защитен
 7. Георги Семков – OAuth 2 – защитен
 8. Станислав Жечев – Double Encoding
 9. Божидар Ангелов – Генератори на случайни числа
 10. Мартин Милчов – DoS атака в WordPress (CVE-2018-6389) – защитен
 11. Петър Тонев – Сигурност в Spring framework
 12. Габриела Данова – AES – защитен
 13. Георги Стойчев – Path Traversal атаки – представен
 14. Павлина Колева – File Upload Vulnerabilities – защитен
 15. Бетина Христова – Kerberos – защитен
 16. Биляна Добрева – Canvas Fingerprinting – защитен
 17. Роксана Янева – ARP Poisoning – защитен
 18. Симона Петрова – Scrypt
 19. Ивияна Стоянова – HTTP Parameter Pollution
 20. Христо Тодоров – Clickjacking атаки
 21. Йоана Димитрова – Karma атаки – представен
 22. Александър Дойков – Hash length extension attacks
 23. Елизабет Михайлова – Несигурна десериализация на обекти

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*