C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* temp: ОСУП упр. 8

Публикувано на 08 април 2019 в раздел ОСУП.

htdocs <<< лекция за хеширане и key stretching

htdocs <<< лекция за SQL Injection

htdocs <<< автоматичен логин с cookie + добавени key stretching за сменящия се и перманентния token (което не беше направено по време на лекцията).

htdocs <<< stored, reflective и DOM XSS

htdocs <<< XSRF в POST и GET

Заявени теми за проект:

  1. Тодор Борисов – Web application firewall
  2. Радослав Павлов – Заобикаляне на двуфакторна автентификация
  3. Сияна Плачкова – DOM XSS атаки
  4. Яна Георгиева – ReDOS атаки
  5. Мартин Врачев – Security static code analysis tools – linters

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*