C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Временни файлове от упражнения

Публикувано на 02 март 2020 в раздел ОСУП.

За учебната 2019/2020:

Сорс код от упражнение 3

Сорс код от дистанционна лекция 1

Сорс код от дистанционна лекция 2

Сорс код от дистанционна лекция 3 + решение на домашната работа

Сорс код от дистанционна лекция 4

Сорс код от дистанционна лекция 5

Сорс код от дистанционна лекция 6

Сорс код от дистанционна лекция 7

Сорс код от дистанционна лекция 8

Сорс код от дистанционна лекция 9

Заявки за проекти:

 • Александър Канджички – Mongoose/MongoDb Injection
 • Александър Стефанов – Използване на утечка в паметта за отказ от услуга
 • Александър Явашев – Атаки с подбран текст срещу CBC алгоритми
 • Антон Наумов – Blind XPath Injection
 • Асен Владимиров – Прехвърляне на границите на целочислен тип
 • Борис Арсов – Вмъкване на нежелан код във функциите еval, exec и system в PHP
 • Борис Дечев – Reverse Tabnabbing
 • Борислава Борисова – OAuth 2
 • Васка Кичукова – HTTP Parameter Pollution
 • Венелин Нах Ха – Insecure Direct Object Reference
 • Виктор Липчев – Вмъкване на нежелани обекти в PHP
 • Вилиян Иванов – Hash length extension атаки (с практически пример)
 • Вирджиния Вълчева – NULL Pointer Dereference
 • Горан Траянов – Проблеми със сигурността при използване на Adobe Flash
 • Григор Колев – ClickJacking атаки
 • Данаил Христов – Хеширане с Argon2
 • Деян Деянов – Атаки срещу форматиране на текстови низове
 • Емилио Метушев – HTTP Public Key Pinning
 • Ивайло Иванов – XML External Entity Injection
 • Иван Николов – Несигурно пренасочване на браузъра на клиента (Cross Site Redirect)
 • Илиян Драганов – Kerberos
 • Йоанна Мурждева – Cross Site History Manipulation (XSHM)
 • Диана Петрушева – Атаки с препълване на динамичната памет
 • Жечко Попов – Несигурна десериализация на обекти
 • Калоян Дочев – ARP Spoofing
 • Камен Иванов – XSRF защита без запазване на състоянието (double cookie submit)
 • Константин Константинов – ReDoS атаки
 • Красимира Милкова – Уязвимости в JWT
 • Кристиян Христов – Деанонимизиране на потребители с Canvas
 • Лиляна Стойева – Path Traversal атаки
 • Любомир Анин – Атаки и защити от препълване на стека
 • Мария Байракова – Проблеми със сигурността покрай липса на консистентност на информация при разпределени нерелационни бази от данни
 • Мария Варджиева – Автоматизиран статичен анализ на сигурността при уеб приложения
 • Мартин Илиев – Domain Name System Security Extensions (DNSSEC)
 • Мартин Павлов – Document Object Model XSS атаки
 • Моника Киркова – Нежелано вмъкване на локален или отдалечен ресурс
 • Наталия Янчева – Времево ограничени еднократни пароли за двуфакторна автентикация
 • Ричи Хаджиев – Уязвимости при употреба на XML-RPC
 • Симона Петрова – Scrypt
 • Станислав Климов – Атаки с двойно кодиране
 • Стефан Николов – TLS 1.3 – нововъведения и конфигурация на популярни сървъри за HTTP и електронна поща
 • Хрисимира Митова – Препълване на буфера чрез променливи на средата (environment variables)
 • Христина Христова – Атаки с двойно подадени параметри при обратни прокси сървъри
 • Явор Петков – Разделяне на отговори от HTTP заявки за манипулиране на кеширащи прокси сървъри

Архив 2018/2019:

htdocs <<< лекция за хеширане и key stretching

htdocs <<< лекция за SQL Injection

htdocs <<< автоматичен логин с cookie + добавени key stretching за сменящия се и перманентния token (което не беше направено по време на лекцията).

htdocs <<< stored, reflective и DOM XSS

htdocs <<< XSRF в POST и GET

 


Архив 2017/2018

Упражнение 4: htdocs.zip

Упражнение 5: htdocs.zip

Упражнение 6: htdocs.zip

Упражнение 7: htdocs.zip

Упражнение 8: htdocs.zip , newsite.zip и unserialize_dos_attack.zip

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*