C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Временни файлове от упражнения

Публикувано на 22 февруари 2021 в раздел ОСУП.

За учебната 2020/2021:

Завки за проекти:

 • Александрина Ковачка – CRLF (Carriage Return and Line Feed) Injection
 • Александър Григоров – Оторизация с OAuth2
 • Алена Владимирова – Meltdown и Spectre
 • Анастасия Андрееева – Подобрения в сигурността при Wi-Fi Protected Access 3 (WPA3)
 • Анастасия Кичукова – DNSSec
 • Антон Бахов – Филтриране при сериализация на обекти в Java
 • Антонина Кьосева – Атаки с подбран текст срещу CBC алгоритми
 • Борис Глузов – Анонимизиране на локацията на уебсайт чрез мрежата Tor
 • Велин Клисурвов – Clickjacking атаки
 • Венелин Ха – Browser fingerprinting
 • Веселина Чотрева – NULL Pointer Dereference
 • Виктор Христов – Hash Length Extension атаки
 • Виктория Лазарова – HTTP Verb Tampering
 • Владимир Карачомаков – Заобикаляне на SAML2 SSO
 • Галин Симеонов – Атаки с препълване на стека и автоматизирани защити за тях
 • Георги Ванков – ARP spoofing
 • Георги Граждански – Session Variable Overloading
 • Георги Йоков – Сигурност в JWT
 • Георги Катевски – SSL Strip
 • Георги Минчев – Cross Site History Manipulation (XSHM)
 • Данаил Болгуров – DNS over HTTPS
 • Даниел Славов – Сигурност при Windows Communication Foundation (WCF)
 • Деница Стоянова – Несигурно изполозване на Reflection
 • Димитър Михайлов – ASP.NET Core 5.0 Identity
 • Димитър Найденов – Kerberos автентикация в несигурна среда
 • Димитър Сотиров – DDoS атаки, реализация на примерен ботнет
 • Елена Тупарова – HTTP response splitting
 • Ерик Здравков – DOM XSS атаки
 • Златина Чолакова – Insecure Direct Object Reference
 • Ивайло Манушев – Role-based authentication в JSP
 • Ивайло Червенков – Unrestricted Upload of File with Dangerous Type
 • Иван Манев – Деанонимизиране на потребители с Canvas
 • Иван Чучулски – Несигурна десериализация на обекти
 • Ивелина Вълканова – Platform-agnostic security tokens (PASETO)
 • Иф Антонов – XML external entity
 • Йоана Стефанова – Cross Frame Scripting атаки
 • Катрин Стоименова – DNS Cache Poisoning
 • Кристина Асенова – Уязвимости в React.js, които могат да се използват за XSS атаки
 • Кристина Трайкова – HTTPS Public Key Pinning
 • Кирил Коруков – HTTP Parameter Pollution
 • Кирил Костов – File Inclusion Vulnerability
 • Костадин Динков – Практически пример за уязвимости заради race condition при неправилно управление на трансакции
 • Кристина Цекова – Open Redirect
 • Лилия Божанина – Blind XPath Injection
 • Лъчезар Любомиров – Heap overflow атаки
 • Мариела Иванова – Server Side Request Forgery
 • Мария Итова – TLS 1.3 и конфигурации за различни уеб сървъри
 • Мая Симеонова – Децентрализирана авторизация с Google Macaroons
 • Михаил Стаменов – Permission-Policy HTTP header
 • Моника Павлова – HTTP Host header атаки
 • Никол Ангелова – Атаки срещу форматиране на текстови низове
 • Николай Георгиев – Path Traversal атаки
 • Николай Найденов – Argon2
 • Ния Райкова – ReDoS
 • Павел Цанов – Authenticated encryption
 • Павлин Панайотов – Генератори на произволни числа
 • Петко Георгиев – Cryptojacking
 • Радина Нунева – Автоматизиран статичен анализ на сигурността при уеб приложения
 • Сашо Цолов – Несигурно пренасочване на браузъра на клиента (Cross Site Redirect)
 • Светослав Петров – ModSecurity
 • Серафим Бабулков – MongoDB Injection
 • Симеон Цветков – Времево ограничени еднократни пароли за двуфакторна автентикация
 • Снежана Стоянова – XSRF защита без запазване на състоянието (double cookie submit)
 • Таня Желева – Out of Bound SQL Injections
 • Теодора Бахарева – Уязвимости при употреба на XML-RPC
 • Тома Томов – Integer Overflow
 • Тони Стоянов – Несигурна десериализация на обекти в .Net Framework
 • Трендафил Дъбов – Защита от IP Address Spoofing атаки
 • Христо Димитров – Проблеми със сигурността при използване на Adobe Flash
 • Христо Спасов – Directory traversal attack
 • Юлиян Бизеранов – Cross-origin resource sharing (CORS)

Архив 2019/2020:

Сорс код от упражнение 3

Сорс код от дистанционна лекция 1

Сорс код от дистанционна лекция 2

Сорс код от дистанционна лекция 3 + решение на домашната работа

Сорс код от дистанционна лекция 4

Сорс код от дистанционна лекция 5

Сорс код от дистанционна лекция 6

Сорс код от дистанционна лекция 7

Сорс код от дистанционна лекция 8

Сорс код от дистанционна лекция 9


Архив 2018/2019:

htdocs <<< лекция за хеширане и key stretching

htdocs <<< лекция за SQL Injection

htdocs <<< автоматичен логин с cookie + добавени key stretching за сменящия се и перманентния token (което не беше направено по време на лекцията).

htdocs <<< stored, reflective и DOM XSS

htdocs <<< XSRF в POST и GET


Архив 2017/2018

Упражнение 4: htdocs.zip

Упражнение 5: htdocs.zip

Упражнение 6: htdocs.zip

Упражнение 7: htdocs.zip

Упражнение 8: htdocs.zip , newsite.zip и unserialize_dos_attack.zip

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*