C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Consumer-Producer – едностранна синхронизация с един консуматор и един производител

Публикувано на 28 ноември 2013 в раздел ПИК3 Java.

В този пример има споделен ресурс – чиния с храна. За нея няма ограничение какво количество храна ще поеме, затова producer (в случая Human) ще я пълни независимо дали е пълна или празна. Кучето, което яде от чинията, от своя страна ще гледа дали в купата има храна или не. Ако има храна, то ще я изяде. Ако няма, то ще изчака човека да го повика.

public class CP{
 static int dish = 0;
 static Dog sharo = new Dog();
 static Human ivan = new Human();
 public static void main(String[] args){
  sharo.start();
  ivan.start();
 }
}

class Dog extends Thread{
 int stomach;
 boolean feeded;
 public Dog(){
  this.stomach = 0;
  this.feeded = false;
 }
 public void run(){
  while(this.stomach <= 100){
   try{
    this.getFood();
   }
   catch(InterruptedException e){
    System.out.println("Dog will not feed full");
    break;
   }
  }
  System.out.println("Woof, woof!");
  this.feeded = true;
  CP.ivan.interrupt();
 }
 void getFood() throws InterruptedException{
  if(CP.dish ==0){
   synchronized(CP.ivan){
    System.out.println("Dog waiting for food");
    CP.ivan.wait();
   }
  }
  this.sleep((int)(Math.random()*500)); // Dog eats
  System.out.println("Dog eats "+CP.dish);
  this.stomach+=CP.dish;
  CP.dish = 0;
 }
}

class Human extends Thread{
 public void run(){
  do{
   try{
    this.cookFood();   
   }
   catch(InterruptedException e){
    System.out.println("Human stopped cooking");
    break;
   }
  }
  while(CP.sharo.feeded == false);
 }
 void cookFood() throws InterruptedException{
  this.sleep((int)(Math.random()*500)); // Human cooks
  CP.dish += 10;
  System.out.println("Human cooked 10");
  synchronized(this){
   this.notify();
  }
 }
}

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*