C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Километрични камъни

Публикувано на 19 септември 2011 в раздел Математика.

Една кола се движи с константна скорост. По едно време задминава километричен камък, в който са написани две цифри. След един час задминава километричен маркер, в който има същите две цифри, но с разменени места. След още един час задминава километричен маркер в който има двете цифри с нула между тях

С каква скорост се е движила колата?

Задачата е от Иван.

 4 коментара


 1. Задачата е приятна. Предполагам има много елегантни методи за решение от сферата на теория на числата, но и иначе лесно се решава със средствата на училищната алгебра. Ето и решението:

  Ако на първия камък пише yx, то на втория ще пише xy и на третия y0x или x0y, където за дефиниционно множество имаме 0<=x<=9 и 0<=y<=9 са цели числа. Съвсем естествено се съобразява, че редицата от числа е нарастваща (третото число е трицифрено и ще е по-голямо от предишните две), т.е. yx < xy < y0x|x0y, т.е. можем лесно да заключим, че x>y (предлагам нулевото решение да бъде изключено, а то е единственото, при което може двете цифри да са равни). От последното пък можем логически да заявим, че третото число е именно y0x, а не x0y, но за да има по-строго доказателство ще разделим задачата на два случая.

  Случай 1: Третото число е y0x:

  От тук нататък използваме формулата S=vt и образуваме следната система:

  | 10x + y – 10y – x = 1.v
  | 100y + x – 10x – y = 1.v

  =>

  | 9x – 9y = v
  | 99y – 9x = v

  => x – y = 11y – x
  => 12y = 2x
  => 6y = x
  => Решения в нашето дефиниционно множество са:
  (x,y) = (0,0) и (6,1)

  Нулевото решение вече казахме, че отпада
  => решение е x=6, y=1

  => километричните камъни показват числата 16, 61 и 106, а скоростта на автомобила е 45км/ч.

  Случай 2: Третото число е x0y:

  Системата е:

  | 10x + y – 10y – x = v
  | 100x + y – 10x – y = v

  =>

  | 9x – 9y = v
  | 90x = v

  => x – y = 10x
  => 9x = -y

  Но дефиниционното множество ни казва, че x>=0 и y>=0, следователно в този случай имаме само нулевото решение, а то не ни интересува при тази задача.

  П.С. Обикновено километричните камъни показват разстоянието ДО дадена точка, а не ОТ дадена точка, но да кажем, че „всички пътища водят в Рим“ и в случая колата отива от Рим към Палермо и показва колко си се отдалечил от Рим. На третия километричен камък е бил на 1/4 от пътя :)

 2. Решенията ви са вярни, но изпускат момента да отговорят на въпроса „съществуват ли други решения?“.

 3. mertol каза:

  Щом първия и втория камък имат двуцифрени числа, значи разстоянието между тях е по-малко от 100км следователно 1вата цифра на третия камък е 1. Щом последните цифри на 1вия и 3тия камък са еднакви, значи разстоянието между тях завършва на 0, следователно разстоянието между съседни камъни завършва на 0 или 5, но числото на 2рия камък, завършва на различна цифра, значи не е 0, а е 5. Щом второто число завършва на 1, значи другата цифра е 6 (5+6=11 и 1 на ум). Така се получава, че на камъните пише 16,61,106, а скоростта е 45км/ч.

 4. Ivan каза:

  Моята логика беше подобна на мертоловата :)
  Едната от цифрите трябваше да е „1“. Другата трябваше да е около средата на множеството 0-9, понеже второто число от xy, yx трябваше да се пада горе-долу по средата на обхвата „десет и малко-сто и малко“ :)

Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*