C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Законодателен трик

Публикувано на 04 юли 2009 в раздел Математика.

В един доклад на Владимир Сотиров намерих много приятен логико-математически пример за това как могат да се прокарат закони „под масата“. Примерът показва, че даден закон може да бъде приет въпреки, че мнозинството е против него. Насладете му се…

Едно племе има един вожд (министър-председател) и 10 старейшини (депутати). Вождът внася проекти и въпроси за гласуване при старейшините. Ако старейшините подкрепят проектите с мнозинство – те се приемат. Ако не – се отхвърлят.

Веднъж съветниците на вожда набедили един селянин, че е извършил убийство. Доказателствата за това били изключително спорни. Вождът обаче бил убеден, че трябва да се произнесе смъртна присъда. Не бил сигурен, че старейшините ще одобрят това действие. Затова направил предварително проучване. Оказала се следната ситуация:

Група А от 4ма от старейшините били убедени, че селянинът е виновен и заслужава смърт;

Група B от 4ма от старейшините били убедени, че селянинът е виновен, но категорично отхвърляли смъртната присъда като начин за наказание;

Група C от 2ма от старейшините били убедени, че селянинът е невинен и в никакъв случай не трябва да бъде осъждан на каквото и да е.

Така вождът очевидно имал проблем. Ако той внесе за обсъждане въпроса „да бъде ли осъден селянинът на смърт„, то този въпрос ще бъде отхвърлен с 6:4 гласа. Съветниците на вожда обаче го посъветвали да разбие своя въпрос на две стъпки.

Така той внесъл първи въпрос за обсъждане:

– Съгласни ли сте, че ако е виновен селянинът трябва да бъде осъден на смърт, а ако е невинен – не трябва да бъде наказван?

Как са гласували старейшините? Ами очевидно група A е гласувала „за“ – те смятат, че селянина е виновен и трябва да бъде осъден на смърт. Група B са гласували „против“ – те са съгласни, че е виновен, но в никакъв случай няма да го осъдят на смърт, тоест въпроса като цяло се отхвърля. Група C обаче също е гласувала „за“ – за тях условието, че ако селянинът е невинен не трябва да бъде осъждан е вярно и те приемат целия въпрос за верен.

Така първият въпрос е одобрен с 6:4 – групи A и C правят общо 6 гласа „за“, а група B прави 4 гласа против. Е, на вождът му останало да постави на гласуване втория си въпрос:

– Смятате ли, че селянинът е виновен?

Очевидно групи A и B трябва да гласуват „да“, а група C с „не“. Така селянинът ще бъде признат за виновен с 8:2 гласа. Тъй като от предишното гласуване неговата виновност бива осъдена със смърт, то човекът си отива от този свят въпреки, че дефакто мнозинството не го желаеше…

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*