C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Въведение в бази от данни

Публикувано на 20 януари 2009 в раздел Бази от Данни.

База от данни е съвкупност от информация за дадена предметна област. Преди появата на понятието „бази от данни“ всяка програма създавала и поддържала самостоятелно файлове с различна структура. За обработването на данните в тези файлове се е пишел отделен програмен код. Чрез създаването на бази от данни се постига унифициран стандарт за запазване на информация и се спестява много работа на разработчиците на софтуер.

Има няколко основни причини за това да се използват бази от данни:

1. Намалява се обема на запазените данни: Много често се налага да записваме една и съща информация на различни места (например личните данни за даден служител са нужни както в счетоводството, така и в личен състав). В базите от данни се постига интегриране на информацията и се намалява повторението й.

2. Цялостност на данните: В базите от данни има възможност да се направят ограничения, които да позволяват да се записват само коректни данни. Осигурява се интерфейс, чрез който се контролира записът на информацията. По този начин си гарантираме, че няма противоречиви данни и записаната информация е правдоподобна.

3. Независимост на информацията: Чрез базите от данни информацията се изолира от програмния код на софтуера. Освен това е възможно повече от един софтуерен продукт да достъпва тази информация, което позволява лесно реализиране на многозадачност.

4. Сигурност на данните: Системите за управление на бази от данни имат своя собствена защита срещу злонамерени действия или инциденти. Пряко свързано с предишната точка, това осигурява надеждност за това, че дори ако даден програмен продукт се повреди, то информацията няма да се загуби.

Така разгледани можем да приемем, че базите от данни са едно унифицирано хранилище на информация със специален режим на достъп (само автентикираните софтуерни продукти ще имат достъп до информацията). Те предлагат централизирано управление на запазената информация и независимост на данните от програмния код.

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*