C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Заявки Delete

Публикувано на 06 април 2009 в раздел Бази от Данни.

Подобно на INSERT, заявките от тип DELETE са с изключително прост синтаксис:

DELETE FROM <таблица>
WHERE <условие>;

Нека демонстрираме един пример с базата от данни „banks“. Нека видим първо списък на акаунтите:

mysql> SELECT * FROM accounts;
+----+----------+------+-----------+-------------+
| id | amount  | type | branch_id | customer_id |
+----+----------+------+-----------+-------------+
| 1 |  156.38 |  2 |     1 |      1 |
| 2 |  136.22 |  1 |     1 |      2 |
| 3 |  42.98 |  1 |     1 |      3 |
| 4 | 1236.33 |  1 |     1 |      4 |
| 5 |  211.98 |  2 |     1 |      5 |
| 6 | 1200.00 |  2 |     2 |      6 |
| 7 |  133.48 |  1 |     2 |      7 |
| 8 |  256.41 |  2 |     2 |      8 |
| 9 | 1331.50 |  2 |     2 |      9 |
| 10 |  116.88 |  2 |     2 |     10 |
| 11 |  200.91 |  1 |     2 |     10 |
| 12 |  99.18 |  1 |     2 |     11 |
| 13 | 6712.52 |  1 |     3 |     12 |
| 14 | 12000.56 |  1 |     3 |     12 |
| 15 |  322.99 |  2 |     3 |     12 |
| 16 |  991.63 |  1 |     3 |     13 |
| 17 |  559.32 |  2 |     3 |     14 |
| 18 |  680.13 |  1 |     3 |     15 |
| 19 |  532.57 |  1 |     3 |     15 |
| 20 |  402.26 |  1 |     3 |     16 |
| 21 | 1536.91 |  2 |     4 |     17 |
| 22 | 14921.43 |  1 |     4 |     18 |
| 23 | 3910.50 |  1 |     5 |     19 |
| 24 |  231.37 |  1 |     5 |     20 |
| 25 | 7236.60 |  1 |     5 |     21 |
| 26 | 2226.63 |  2 |     5 |     21 |
| 27 |  500.00 |  2 |     6 |     22 |
+----+----------+------+-----------+-------------+
27 rows in set (0.00 sec)

Нека изтрием акаунт с id=26:

DELETE FROM accounts
WHERE id = 26;

Ако изпълните заявката SELECT отново ще видите, че въпросният ред е изчезнал.

Важно е да се знае, че при използването на FOREIGN KEYS и ON DELETE CASCADE ще бъдат изтрити и записите на редове в таблици, които „сочат“ към записа, който ще бъде изтрит. Например нека видим таблицата „customers“:

mysql> SELECT * FROM customers;
+----+-------------------+---------+----------+
| id | name       | address | bank_mgr |
+----+-------------------+---------+----------+
| 1 | Todor Ivanov   | NULL  |    1 |
| 2 | Petko Stoianov  | NULL  |    1 |
| 3 | Neno Nenov    | NULL  |    2 |
| 4 | Mariana Zaharieva | NULL  |    3 |
| 5 | Elica Zaharieva  | NULL  |    3 |
| 6 | Atanas Petrov   | NULL  |    4 |
| 7 | Ivan Ivanov    | NULL  |    4 |
| 8 | Zlatomir Petrov  | NULL  |    4 |
| 9 | Mihail Ivchev   | NULL  |    5 |
| 10 | Todor Shtilianov | NULL  |    6 |
| 11 | Ivailo Ivanov   | NULL  |    7 |
| 12 | George Lucas   | NULL  |    8 |
| 13 | George Harison  | NULL  |    8 |
| 14 | Michael Jackson  | NULL  |    8 |
| 15 | Tony Martin    | NULL  |    8 |
| 16 | Tony McCarter   | NULL  |    10 |
| 17 | Alexander Smith  | NULL  |    11 |
| 18 | Maria Smith    | NULL  |    11 |
| 19 | Alain Delrick   | NULL  |    12 |
| 20 | Devry Henry    | NULL  |    12 |
| 21 | Lenard Renne   | NULL  |    12 |
| 22 | Fontaine Rupert  | NULL  |    13 |
+----+-------------------+---------+----------+

Нека изтрием клиент с id 10:

DELETE FROM customers
WHERE id = 10;

Ще видите, че в редовете в таблица „accounts“, чието поле „customer_id“ е било равно на 10, също са изтрити:

mysql> SELECT * FROM accounts;
+----+----------+------+-----------+-------------+
| id | amount  | type | branch_id | customer_id |
+----+----------+------+-----------+-------------+
| 1 |  156.38 |  2 |     1 |      1 |
| 2 |  136.22 |  1 |     1 |      2 |
| 3 |  42.98 |  1 |     1 |      3 |
| 4 | 1236.33 |  1 |     1 |      4 |
| 5 |  211.98 |  2 |     1 |      5 |
| 6 | 1200.00 |  2 |     2 |      6 |
| 7 |  133.48 |  1 |     2 |      7 |
| 8 |  256.41 |  2 |     2 |      8 |
| 9 | 1331.50 |  2 |     2 |      9 |
| 12 |  99.18 |  1 |     2 |     11 |
| 13 | 6712.52 |  1 |     3 |     12 |
| 14 | 12000.56 |  1 |     3 |     12 |
| 15 |  322.99 |  2 |     3 |     12 |
| 16 |  991.63 |  1 |     3 |     13 |
| 17 |  559.32 |  2 |     3 |     14 |
| 18 |  680.13 |  1 |     3 |     15 |
| 19 |  532.57 |  1 |     3 |     15 |
| 20 |  402.26 |  1 |     3 |     16 |
| 21 | 1536.91 |  2 |     4 |     17 |
| 22 | 14921.43 |  1 |     4 |     18 |
| 23 | 3910.50 |  1 |     5 |     19 |
| 24 |  231.37 |  1 |     5 |     20 |
| 25 | 7236.60 |  1 |     5 |     21 |
| 27 |  500.00 |  2 |     6 |     22 |
+----+----------+------+-----------+-------------+
24 rows in set (0.00 sec)

Виждате, че акаунти с id 10 и 11 са изтрити.

Това може да доведе до някои „неудобства“. Нека например се опитаме да изтрием служител с id = 2:

mysql> DELETE FROM employees
  -> WHERE id = 2;
ERROR 1451 (23000): Cannot delete or update a parent row: a foreign key constrai
nt fails (`banks`.`customers`, CONSTRAINT `customers_ibfk_1` FOREIGN KEY (`bank_
mgr`) REFERENCES `employees` (`id`))

Проблемът тук е, че в таблицата „customers“ има FOREIGN KEY „bank_mgr“, който сочи към таблицата „employees“, но НЯМА ON DELETE CASCADE. Това всъщност е съвсем нормално, защото ако уволним даден служител не би следвало да прекратяваме договорите с клиентите на банката, които той обслужва. Как тогава все пак да изтрием служител с id = 2?

Отговорът е, че трябва да направим NULL или да променим към друг bank_mgr всички клиенти, които сочат към bank_mgr=2:

UPDATE customers
SET bank_mgr = NULL
WHERE bank_mgr = 2;

Вече можем да изтрием служител с id = 2:

mysql> DELETE FROM employees
  -> WHERE id = 2;
Query OK, 1 row affected (0.08 sec)

Въпреки, че първоначалното впечатление е, че FOREIGN KEYS ни „пречат“ с тази си особеност, това всъщност ни помага значително, защото така се грижим да правилен интегритет на базата от данни. Не би трябвало в нашата база от данни да има неверни данни, нали?

Тук отново трябва да се обърне изключително внимание на дизайна на базата от данни. Хубаво е в ER диаграмата да си отбелязвате изрично коя връзка има ON DELETE CASCADE и коя не. Винаги преди изпълнение на DELETE трябва да прецените засегнатите връзки и ако има такава без ON DELETE CASCADE, то трябва първо да изпълните заявка от тип UPDATE.

В заключение ще кажем, че е възможно да си спестим този труд, като направим външния ключ с опция „ON DELETE SET NULL“. Това всъщност ще свърши абсолютно същата работа, която демонстрирахме по-горе със заявката UPDATE (то естествено беше с обучителна цел). Препоръчително е да се възползвате от тези удобства.

Задача: Изтрийте банка с code = 2

Упътване: В случая не трябва просто да нулирате записите на външния ключ на customers, а трябва и да изтриете редовете. Предполага се, че когато банка бъде изтрита ще бъдат изтрити и нейните клиенти.

 6 коментара


 1. Ясен каза:

  UPDATE customers
  SET bank_mgr=NULL

  WHERE customers.bank_mgr IN (
  SELECT id
  FROM employees
  WHERE employees.branch_id IN (
  SELECT id
  FROM branches
  WHERE branches.bank_code = (
  SELECT code
  FROM banks
  Where banks.code=2)
  )
  );

  DELETE FROM banks, customers
  WHERE banks.code=2 AND customers.bank_mgr=NULL;

  как ви се струва това като опит за решение на задачата в края на статията ?

  поздрави!

 2. Как си убеден, че няма банка с код различен от 2, в която да няма клиенти с bank_mgr различно от NULL? Аз в упътването написах точно това да НЕ се прави, което вие сте направил.

  Първо трябва да се изтрият клиентите на банката, а след това самата банка. Две заявки DELETE. Това е решението на задачата.

 3. Ясен каза:

  значи просто заменям думата UPDATE c
  DELETE FROM customers
  WHERE…
  натам условието остава както съм го написал и след това още една DELETE операция за банката :)

  между другото откровено казано и аз помислих за забележката, която сте ми написал, но след това проверих в лекцията * Агрегатни функции * и видях, че всички клиенти всъщност имат Bank_mgr поле различно от NULL, но да – осъзнавам, че в общия случай бих изтрил по погрешка и други клиенти :)

  Благодаря все пак за доразяснението !

 4. Kiril каза:

  това ли е решението на задачата ?

  delete from customers
  where bank_mgr in(
  select id
  from employees
  where branch_id in (
  select id from branches
  where bank_code=2));

  delete from banks
  where code=2;

 5. Колоната, по която се прави FK, трябва да НЕ Е NOT NULL.

 6. Kiril каза:

  може ли да демонстрирате как става създаването на таблица при “ON DELETE SET NULL” защото при мене дава ERROR 1005

Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*