C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


Архив за юни, 2020

* Рекурсивно извикване на подзаявки – още примери

Публикувано на 05 юни 2020 в раздел Бази от Данни.

В предишната статия показах един прост пример за използване на оператор WITH. Тук ще дам още няколко. Прочети още…

.

 


* Рекурсивно извикване на подзаявки

Публикувано на 04 юни 2020 в раздел Бази от Данни.

Рекурсията е традиционно слаб елемент в езика SQL. Едни от най-трудните задачи обикновено са свързани именно с извеждане на данни, които са наредени в някаква йерархия (например дървовидна структура) и зависят едни от други. В тази статия ще дам много прост пример за начални стъпки в рекурсивните заявки с оператор WITH.

Нека първо решим една наглед проста, но всъщност не съвсем тривиална задача. Нека имаме таблица, в която се отбелязват датите на възникнали покупки на продукти. Искаме да извадим списък с дата и брой покупки за деня от текущата седмица. За улеснение ще направя таблицата максимално проста: Прочети още…

.