C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


Архив за февруари, 2015

* Директиви в JSP

Публикувано на 12 февруари 2015 в раздел Уеб JSP.

Директивите са специални указания към JSP компилатора. Те не генерират изходни данни, но променят начина, по който самата страница ще бъде обработена. Всички директиви се ограждат с тагове <%@ и %>. Обикновено добавяме директивите в самото начало на JSP страницата, но това не е задължително условие. Синтаксисът за добавяне на директиви е следния: Прочети още…

.

 


* Shorttags и множество блокове

Публикувано на 02 февруари 2015 в раздел Уеб JSP.

При писането на по-сложни уеб страници не е толкова лесно да се отдели статичният от динамичния код. Подходите за решаване на този проблем като цяло са два. Първият е да направим всичко в документа динамичен код и да използваме навсякъде, където трябва да се отпечати статичен HTML, оператор out.print. Това е възможен вариант, но ще се убедите с практиката, че е много трудно осъществим, защото ще ви се наложи на множество места да правите „escape“ на символи в текстовите низове. Има и по-добро решение, което води до по-лесно четими документи. То се базира на възможността да отваряме и затваряме <% и %> тагове на множество места в JSP страницата и по този начин да „миксираме“ HTML и Java код. Още по-голямо удобство ни носи т.нар. съкратен таг (shorttag) <%=. Когато извършите например <%=var%> то ще бъде еквивалентно на <% out.print(var); %>. По този начин лесно можем да вмъкваме възможно най-компактно динамичен код сред статичния, без това да вреди сериозно на четимостта му (от гледна точка на програмиста естествено, защото в крайния си компилиран вариант няма да има разлика на самата уеб страница). Прочети още…

.