C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


Категория ‘Факс’

* Факс стандарт Групи 1 и 2

Публикувано на 28 ноември 2012 в раздел Факс.

През 1966 година EIA (Electionic Industries Alliance) обявява създаването на първия стандарт за факсимилна връзка – EIA Standard RS-328. Факсимилните апарати, работещи по този стандарт, са причислени към така наречената „Група 1“. За съжаление този стандарт не бил приет радушно от всички. Оказало се, че най-големите производители на факсоборудване в Северна Америка не само не се придържали към спецификациите на стандарта, но и използвали различни схеми за модулация на сигнала. По този начин обмена на документна информация между САЩ и останалия свят оставала невъзможна. Прочети още…

.