C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


Авторски архив

* Собствени стойности и собствени вектори – задачи за упражнение

Публикувано на 09 юни 2019 в раздел Линейна алгебра.

Задача 1. Намерете характеристичните корени на матрицата: Прочети още…

.

 


* Пепи на 7 г.

Публикувано на 02 юни 2019 в раздел Семейни.

Пепи стана на 7 години. Остава малко и влиза в дебрите на училищното образование :) Прочети още…

.

 


* Задачи за упражнение – линейни оператори

Публикувано на 29 май 2019 в раздел Линейна алгебра.

Задача 1. В тримерно линейно пространство [mathi]L[/mathi] с база [mathi]e_1,e_2,e_3[/mathi] е дадена базата: Прочети още…

.

 


* Задачи за упражнение – линейни пространства

Публикувано на 02 май 2019 в раздел Линейна алгебра.

Задача 1. Нека векторите [mathi]e_1, e_2, e_3[/mathi] са база на линейното пространство [mathi]L[/mathi]. Дадени са базите: Прочети още…

.

 


* temp: ОСУП упр. 8

Публикувано на 08 април 2019 в раздел ОСУП.

htdocs <<< лекция за хеширане и key stretching

htdocs <<< лекция за SQL Injection

htdocs <<< автоматичен логин с cookie + добавени key stretching за сменящия се и перманентния token (което не беше направено по време на лекцията).

htdocs <<< stored, reflective и DOM XSS

htdocs <<< XSRF в POST и GET

Заявени теми за проект:

 1. Тодор Борисов – Web application firewall – защитен
 2. Радослав Павлов – Заобикаляне на двуфакторна автентификация – защитен
 3. Сияна Плачкова – DOM XSS атаки
 4. Яна Георгиева – ReDOS атаки – защитен
 5. Мартин Врачев – Security static code analysis tools – linters – защитен
 6. Александър Игнатов – XML External Entity Injection – защитен
 7. Георги Семков – OAuth 2 – защитен
 8. Станислав Жечев – Double Encoding
 9. Божидар Ангелов – Генератори на случайни числа
 10. Мартин Милчов – DoS атака в WordPress (CVE-2018-6389) – защитен
 11. Петър Тонев – Сигурност в Spring framework
 12. Габриела Данова – AES – защитен
 13. Георги Стойчев – Path Traversal атаки – представен
 14. Павлина Колева – File Upload Vulnerabilities – защитен
 15. Бетина Христова – Kerberos – защитен
 16. Биляна Добрева – Canvas Fingerprinting – защитен
 17. Роксана Янева – ARP Poisoning – защитен
 18. Симона Петрова – Scrypt
 19. Ивияна Стоянова – HTTP Parameter Pollution
 20. Христо Тодоров – Clickjacking атаки
 21. Йоана Димитрова – Karma атаки – представен
 22. Александър Дойков – Hash length extension attacks
 23. Елизабет Михайлова – Несигурна десериализация на обекти

.

 


* Задачи за упражнение – формули на Крамер

Публикувано на 07 март 2019 в раздел Линейна алгебра.

Задача 1. Решете системата от линейни уравнения използвайки формулите на Крамер: Прочети още…

.

 


* Задачата с кутиите на Бертран

Публикувано на 02 март 2019 в раздел Вероятности.

Задача. Имате кутийка с две монети от по 2 лева, кутийка с две монети от по 1 лев, и кутийка с една монета от 2 лева и една монета от 1 лев. Избирате произволна кутийка. Бъркате в нея и вадите монета от 2 лева. Каква е вероятността другата монета също да е 2 лева?

Решение: Прочети още…

.

 


* Задачи за упражнение – системи от линейни уравнения

Публикувано на 14 февруари 2019 в раздел Линейна алгебра.

Задача 1. Решете системата Прочети още…

.

 


* Генериране на поредици от числа в Access

Публикувано на 13 февруари 2019 в раздел УКИТ.

В Microsoft Access няма оператор за генериране на поредици от числа. Затова ни се налага да ги създаваме ръчно. Нека вземем една примерна задача и да я реализираме. Дадена е таблица с периодични издания. За тях пазим уникален номер, име и период на активност – от дата на стартиране до дата на закриване. Ако датата за закриване я няма, приемаме че изданието е все още активно. Прочети още…

.

 


* Задачи за упражнение – обратни матрици

Публикувано на 04 февруари 2019 в раздел Линейна алгебра.

Задача 1. Фирма произвежда сини, черни и червени маркери. Тя разполага три склада с номера I, II и III. В склад I в наличност има 10 000 сини, 20 000 черни и 0 червени маркера. В слад II има 20 000 сини, 20 000 черни и 10 000 червени маркера. В склад III има 0 сини, 40 000 черни и 10 000 червени маркера.

Знаем, че ако бъдат продадени всички маркери, то приходите от сини ще са 30 000лв., от черни 120 000лв., а от червени 30 000лв. Намерете каква е цената на син, цената на черен и цената на червен маркер като моделирате задачата с матрично уравнение. Прочети още…

.