C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Цикли в JavaScript

Публикувано на 07 септември 2009 в раздел ХHTML.

В JavaScript се използват цикли „while“, „do-while“ и „for“. Всъщност това са стандартни цикли за почти всички езици за програмиране. Ще разгледаме всеки един от тях накратко чрез пример:

1. while: Повтаря поредица от операции докато условието в скобите е вярно.

Пример: Изкарва на екрана четните числа от 2 до 50.

<script type="text/javascript">
	var counter = 2;

	while (counter<=50){
		document.write(counter+" ");
		counter = counter + 2;
	}
</script>

Резултат: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

2. do-while: Прави същото като цикъла while, с изключение на това, че операторите в тялото на цикъла се изпълняват поне един път, дори условието да е грешно.

Пример: Същия пример като за цикъл while.

<script type="text/javascript">
	var counter = 2;

	do{
		document.write(counter+" ");
		counter = counter + 2;
	}
	while (counter<=50);
</script>

Направете опит – променете условието в while на нещо, което ще е грешно в самото начало, например counter<0. Ще видите, че въпреки това цикълът ще се изпълни веднъж!

3. for: Може би най-често използвания тип цикли. При него имаме начална стойност, условие и условие за нарастване.

Пример:

<script type="text/javascript">
	var counter;

	for (counter=2; counter<=50; counter = counter + 2){
		document.write(counter+" ");
		counter = counter + 2;
	}

</script>

Имайте предвид, че всичко, което можете да направите с for и do-while можете да реализирате и с while. Поради тази причина можем да кажем, че while е универсалният вид цикъл.

П.П. Можете да прекратите цикъл по всяко време като използвате оператор break; или да го накарате да „прескочи стъпка“ чрез оператор continue;. Няма да се спираме подробно на тях.

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*