C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Цветове

Публикувано на 30 август 2009 в раздел ХHTML.

Вече забелязахте, че ни се налага да работим с цветове. Досега използвахме т.нар. именовани цветове. Така ако искахме синьо пишехме „blue“, ако искахме червено – „red“ и т.н., т.е. извикваме конкретен цвят чрез неговото име. Именованите цветове са и т.нар. „безопасни цветове“, т.е. такива които са дефинирани строго във всеки един браузър и винаги се визуализират по един и същи начин, без значение на спецификите на системата. В стандарта HTML са залегнали само 16 такива цвята, но във всички браузъри от 2005г. насам е залегнат общопризнат стандарт на общо 140 – ще ги покажем по-долу.

Втора възможност за дефиниране на цветове е чрез стандарта RGB (червено, зелено и синьо). Чрез него цвета се указва с числа от 0 до 255. Например синьо е наредената тройка (0,0,255) – отсъствие на червено и зелено и пълно синьо. Ако пък искаме да постигнем цвят „tomato“ (домат) то използваме (255,99,71) – да, доматите не са напълно червени. По този начин можете да дефинирате около 16 милиона цвята (24 битов цвят). Всъщност терминът „безопасни цветове“, който споменахме по-горе, е наследство от миналото, когато мониторите можеха да изобразяват до 256 цвята. Днес можете спокойно да използвате пълната RGB гама без да се притеснявате дали ще се визуализира еднакво навсякъде.

Третата възможност е т.нар. HEX код. Той не е нищо друго освен друг начин на записване на RGB. Тройките шестнадесетични числа от 00 до FF са именно тройки числа от 0 до 255 превърнати в десетична бройна система. Ще ги демонстрираме по-долу.

1. Цветове по XHTML стандарт:

Стандартни 16 цвята
Цвят HEX RGB Резултат
aqua 00FFFF (0,255,255)
black 000000 (0,0,0)
blue 0000FF (0,0,255)
fuchsia FF00FF (255,0,255)
gray 808080 (128,128,128)
green 008000 (0,128,0)
lime 00FF00 (0,255,0)
maroon 800000 (128,0,0)
navy 000080 (0,0,128)
olive 808000 (128,128,0)
purple 800080 (128,0,128)
red FF0000 (255,0,0)
silver C0C0C0 (192,192,192)
teal 008080 (0,128,128)
white FFFFFF (255,255,255)
yellow FFFF00 (255,255,0)

2. Допълнителни цветове: Повечето НЕ са дефинирани по стандарта HTML, но са широко разпространени сред браузърите и най-вероятно няма съвременен браузър, който да не ги поддържа.

Червена гама
Цвят HEX RGB Резултат
IndianRed CD5C5C (205,92,92)
LightCoral F08080 240,128,128
Salmon FA8072 (250,128,114)
DarkSalmon E9967A (233,150,122)
LightSalmon FFA07A (255,160,122)
Crimson DC143C (220,20,60)
Red FF0000 (255,0,0)
FireBrick B22222 (178,34,34)
DarkRed 8B0000 (139,0,0)

 

Розова гама
Цвят HEX RGB Резултат
Pink FFC0CB (255,192,203)
LightPink FFB6C1 (255,182,193)
HotPink FF69B4 (255,105,180)
DeepPink FF1493 (255,20,147)
MediumVioletRed C71585 (199,21,133)
PaleVioletRed DB7093 (219,112,147)

 

Оранжева гама
Цвят HEX RGB Резултат
LightSalmon FFA07A (255,160,122)
Coral FF7F50 (255,127,80)
Tomato FF6347 (255,99,71)
OrangeRed FF4500 (255,69,0)
DarkOrange FF8C00 (255,140,0)
Orange FFA500 (255,165,0)

 

Жълта гама
Цвят HEX RGB Резултат
Gold FFD700 (255,215,0)
Yellow FFFF00 (255,255,0)
LightYellow FFFFE0 (255,255,224)
LemonChiffon FFFACD (255,250,205)
LightGoldenrodYellow FAFAD2 (250,250,210)
PapayaWhip FFEFD5 (255,239,213)
Moccasin FFE4B5 (255,228,181)
PeachPuff FFDAB9 (255,218,185)
PaleGoldenrod EEE8AA (238,232,170)
Khaki F0E68C (240,230,140)
DarkKhaki BDB76B (189,183,107)

 

Пурпурна гама
Цвят HEX RGB Резултат
Lavender E6E6FA (230,230,250)
Thistle D8BFD8 (216,191,216)
Plum DDA0DD (221,160,221)
Violet EE82EE (238,130,238)
Orchid DA70D6 (218,112,214)
Fuchsia FF00FF (255,0,255)
Magenta FF00FF (255,0,255)
MediumOrchid BA55D3 (186,85,211)
MediumPurple 9370DB (147,112,219)
BlueViolet 8A2BE2 (138,43,226)
DarkViolet 9400D3 (148,0,211)
DarkOrchid 9932CC (153,50,204)
DarkMagenta 8B008B (139,0,139)
Purple 800080 (128,0,128)
Indigo 4B0082 (75,0,130)
SlateBlue 6A5ACD (106,90,205)
DarkSlateBlue 483D8B (72,61,139)
MediumSlateBlue 7B68EE (123,104,238)

 

Зелена гама
Цвят HEX RGB Резултат
GreenYellow ADFF2F (173,255,47)
Chartreuse 7FFF00 (127,255,0)
LawnGreen 7CFC00 (124,252,0)
Lime 00FF00 (0,255,0)
LimeGreen 32CD32 (50,205,50)
PaleGreen 98FB98 (152,251,152)
LightGreen 90EE90 (144,238,144)
MediumSpringGreen 00FA9A (0,250,154)
SpringGreen 00FF7F (0,255,127)
MediumSeaGreen 3CB371 (60,179,113)
SeaGreen 2E8B57 (46,139,87)
ForestGreen 228B22 (34,139,34)
Green 008000 (0,128,0)
DarkGreen 006400 (0,100,0)
YellowGreen 9ACD32 (154,205,50)
OliveDrab 6B8E23 (107,142,35)
Olive 808000 (128,128,0)
DarkOliveGreen 556B2F (85,107,47)
MediumAquamarine 66CDAA (102,205,170)
DarkSeaGreen 8FBC8F (143,188,143)
LightSeaGreen 20B2AA (32,178,170)
DarkCyan 008B8B (0,139,139)
Teal 008080 (0,128,128)

 

Синя гама
Цвят HEX RGB Резултат
Aqua 00FFFF (0,255,255)
Cyan 00FFFF (0,255,255)
LightCyan E0FFFF (224,255,255)
PaleTurquoise AFEEEE (175,238,238)
Aquamarine 7FFFD4 (127,255,212)
Turquoise 40E0D0 (64,224,208)
MediumTurquoise 48D1CC (72,209,204)
DarkTurquoise 00CED1 (0,206,209)
CadetBlue 5F9EA0 (95,158,160)
SteelBlue 4682B4 (70,130,180)
LightSteelBlue B0C4DE (176,196,222)
PowderBlue B0E0E6 (176,224,230)
LightBlue ADD8E6 (173,216,230)
SkyBlue 87CEEB (135,206,235)
LightSkyBlue 87CEFA (135,206,250)
DeepSkyBlue 00BFFF (0,191,255)
DodgerBlue 1E90FF (30,144,255)
CornflowerBlue 6495ED (100,149,237)
MediumSlateBlue 7B68EE (123,104,238)
RoyalBlue 4169E1 (65,105,225)
Blue 0000FF (0,0,255)
MediumBlue 0000CD (0,0,205)
DarkBlue 00008B (0,0,139)
Navy 000080 (0,0,128)
MidnightBlue 191970 (25,25,112)

 

Кафява гама
Цвят HEX RGB Резултат
Cornsilk FFF8DC (255,248,220)
BlanchedAlmond FFEBCD (255,235,205)
Bisque FFE4C4 (255,228,196)
NavajoWhite FFDEAD (255,222,173)
Wheat F5DEB3 (245,222,179)
BurlyWood DEB887 (222,184,135)
Tan D2B48C (210,180,140)
RosyBrown BC8F8F (188,143,143)
SandyBrown F4A460 (244,164,96)
Goldenrod DAA520 (218,165,32)
DarkGoldenrod B8860B (184,134,11)
Peru CD853F (205,133,63)
Chocolate D2691E (210,105,30)
SaddleBrown 8B4513 (139,69,19)
Sienna A0522D (160,82,45)
Brown A52A2A (165,42,42)
Maroon 800000 (128,0,0)

 

Бяла гама
Цвят HEX RGB Резултат
White FFFFFF (255,255,255)
Snow FFFAFA (255,250,250)
Honeydew F0FFF0 (240,255,240)
MintCream F5FFFA (245,255,250)
Azure F0FFFF (240,255,255)
AliceBlue F0F8FF (240,248,255)
GhostWhite F8F8FF (248,248,255)
WhiteSmoke F5F5F5 (245,245,245)
Seashell FFF5EE (255,245,238)
Beige F5F5DC (245,245,220)
OldLace FDF5E6 (253,245,230)
FloralWhite FFFAF0 (255,250,240)
Ivory FFFFF0 (255,255,240)
AntiqueWhite FAEBD7 (250,235,215)
Linen FAF0E6 (250,240,230)
LavenderBlush FFF0F5 (255,240,245)
MistyRose FFE4E1 (255,228,225)

 

Сива гама
Цвят HEX RGB Резултат
Gainsboro DCDCDC (220,220,220)
LightGrey D3D3D3 (211,211,211)
Silver C0C0C0 (192,192,192)
DarkGray A9A9A9 (169,169,169)
Gray 808080 (128,128,128)
DimGray 696969 (105,105,105)
LightSlateGray 778899 (119,136,153)
SlateGray 708090 (112,128,144)
DarkSlateGray 2F4F4F (47,79,79)
Black 000000 (0,0,0)

3. Използване на различни стандарти за запис: остана да кажем как можем да сменяме цветове по различните стандарти. Ще демонстрираме директно с пример.

<p style="background-color:silver">
Параграф със сменен цвят чрез име
</p>
<p style="background-color:#C0C0C0">
Параграф със сменен цвят чрез HEX
</p>
<p style="background-color:rgb(192,192,192)">
Параграф със сменен цвят чрез RGB
</p>

Кой от стандартите ще използвате е лично ваш избор. Ако желаете по-специфични цветове естествено трябва да излезете от именованото множество и да използвате HEX или RGB код.

П.П. Имената на цветовете и техните кодове са съгласувани със статията за WEB цветове от Wikipedia, като има само минимална редакция.

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*