C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Допълнителни задачи към упражнение 4

Публикувано на 14 ноември 2008 в раздел С/С++.

Задача: Дефинирайте клас point с елементи координатите на точка x и y.
– Дефинирайте член-функция show, която отпечатва координатите на точката.
– Дефинирайте член-функция dist, която приема два псевдонима към клас point и връща разстоянието между подадените две точки.
– Предефинирайте член-функцията dist, така че да и предаваме указатели към две точки.

Задача: Дефинирайте два класа – програмист и мениджър. Всеки от класовете да съдържа public елементи име, години и трудов стаж. Като private елементи двата класа да имат елементи заплата и масив от 12 елемента от тип int, в който да се записват броя работни часове за месеците през годината. Напишете:
– Конструктори и деструктори на класовете.
– Приятелска функция за двата класа, която показва кой повече е работил през годината и съответно кой взима по-голяма заплата.

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*