C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Библиотека ctype.h

Публикувано на 26 октомври 2008 в раздел С/С++.

Библиотеката ctype.h съдържа следните функции:

isalnum(char c): Проверява дали символа е буква (A-Z или a-z) или цифра (0-9)

isalpha(char c): Проверява дали символа е буква (A-Z или a-z)

iscntrl(char c): Проверява дали символа 0x00-0x1F или 0x7F

isdigit(char c): Проверява дали символа е цифра (0-9)

isgraph(char c): Проверява дали символа е от множеството, което може да се отпечата, без space (0x21-0x7E)

islower(char c): Проверява дали подадения символ е малка буква (a-z)

isprint(char c): Проверява дали символа е от множеството, което може да се отпечата (0x20-0x7E)

ispunct(char c): Проверява дали символа е от множеството, което може да се отпечата, но без space и всички alphanum символи

isspace(char c): Проверява дали символа е space, tab, carriage return, new line, vertical tab или formfeed

isupper(char c): Проверява дали символа е главна буква (A-Z)

isxdigit(char c): Проверява дали символа е шеснайсетично число (0-9, A-F или a-f)

char tolower(char c): Преобразува главна в малка буква

char toupper(char c): Преобразува малка в главна буква

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*