C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Примерна задача 4

Публикувано на 06 декември 2009 в раздел ПИК3 Java.

Задача 1: Създайте клас „Картина”, в който се описва името на картината, нейният автор, цена, година на създаване и уникален номер. Дефинирайте конструктори по подразбиране (данните се четат от клавиатурата) и чрез подадени параметри. Направете необходимите get и set методи. Напишете метод, който отпечатва информацията за картината в подходящ вид в конзолата.

Задача 2: Създайте клас „Картини”, който съдържа списък от обекти от клас „Картина”. Напишете необходимите конструктори (инициализират празен списък), get и set методи. Напишете метод за добавяне на картина към списъка (подава се обект „Картина” като входен параметър). Направете проверка за дублиране – ако такава картина вече има в списъка, то да се върне изключение или да се отпечата текст в конзолата. Напишете метод, който изтрива картина по подаден уникален номер.

Задача 3: Напишете метод за отпечатване на информацията за картините на даден автор (името му се подава като параметър, а ако се подаде празен низ да се отпечатва информацията за всички картини).

Задача 4: В клас „Картини” напишете метод, който намира най-скъпата или най-скъпите картини (ако са повече от една с равни цени) и отпечатва информация за тях на екрана. Напишете метод, който връща средната цена на картините от даден автор (името на автора се подава като параметър, като ако се подаде празен String, то да се върне средната цена на картините на всички автори).

Задача 5: Създайте main метод, който демонстрира функционалността на задачи от 1 до 4, като изписва меню на екрана, например:

1. Добави картина
2. Изтрий картина
3. Информация за картина
4. …
5. Изход

При избор на дадена опция потребителят да бъде прехвърлен в подменю, в което се извършва избраната операция, а след завършването ѝ – да се връща обратно в главното меню.

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*