C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Триъгълник на Паскал

Публикувано на 24 юли 2009 в раздел Математика.

Триъгълникът на Паскал е едно забележително творение. На пръв поглед то е изключително просто. Ето как изглежда:

			  1

			1	1

		  1    2    1

		1	3	3	1

	  1	  4	  6	  4	  1 

	1	5	10	10	5	1

  1    6    15   20   15   6    1

1	7	21	35	35	21	7	1
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Числата на всеки ред са образувани като сбор от тези от предишния ред:

			  1
			 /  \
			1	1
		   /  \  /  \
		  1    2    1
         /  \  /  \  /  \
		1	3	3	1
         ... ... ... ... ...

„Е, какво пък е толкова специалното“ ще се попитат повечето хора, които не са го срещали. Ами нека първо разгледаме сбора на числата по хоризонтала на всеки ред:

ред 0: 1 = 20
ред 1: 2 = 21
ред 2: 4 = 22
ред 3: 8 = 23
ред 4: 16 = 24
ред 5: 32 = 25
ред 6: 64 = 26
ред 7: 128 = 27

Интересно – оказаха се степени на двойката! Нека сега разгледаме диагоналите:

			  1

			1	1

		  1    2    1

		1	3	3	1

	  1	  4	  6	  4	  1 

	1	5	10	10	5	1

  1    6    15   20   15   6    1

1	7	21	35	35	21	7	1
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Пъвият диагонал е с удебелени числа. Това е лявата страна на триъгълинка на Паскал. При този диагонал е ясно – редицата от числа е само от единици.

Вторият диагонал (в курсив) са числата 1, 2, 3, 4, 5, 6… Всяко следващо се увеличава с единица.

Третият диагонал (подчертан) е редицата 1, 3, 6, 10, 15, 21, … Това се нарича „триъгълна редица“. Ето защо – от тази редица могат да се формират равностранни триъгълници чрез точки:

 1	3	6	10	...

 . 	.	.	.
    . .   . .   . .	...
	   . . .  . . .
		   . . . .

Четвъртият диагонал, маркиран в червено, са числата 1, 4, 10, 20, 35, … Нарича се „тетраедърна редица“. От предишния пример с триъгълната редица – представете си, че преминете в тримерното пространство. Там вече ще се строят правилни триъгълни пирамиди. Ами съставете си такива от точки – ще видите, че ще ви трябват именно посочените количества точки в зависимост от големината, която сте избрали.

Ако си представим първи диагонал като „нула мерно пространство“ (т.е. точка), втори диагонал като „едномерно пространство“ (права), трети диагонал като „двумерно пространство“ (равнина) и четвърти диагонал като „тримерно пространство“ (познато на „геймърите“ като 3D) – навързахте ли нещата? Можем ли да твърдим, че петият диагонал е симетрична фигура с триъгълни стени в четиримерното пространство?

Нека обаче не спираме дотук. Нека оцветим нечетните числа в черно, а четните в синьо:

			  1

			1	1

		  1    2    1

		1	3	3	1

	  1	  4	  6	  4	  1 

	1	5	10	10	5	1

  1    6    15   20   15   6    1

1	7	21	35	35	21	7	1
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Нещо странно? Това по средата не ви ли прилича на триъгълник обърнат надолу? Ами то е! Това се наричат „триъгълници на Сиерпински“:

Триъгълник на СиерпинскиВзимаме един голям черен равностранен триъгълник. Взимаме трите му средни отсечки – те образуват равностранен триъгълник „обърнат надолу“. Нека го оцветим в бяло – ясно е, че от черния триъгълник ще останат три по-малки оцветени в черно триъгълници. За тях прилагаме същия принцип. Тук можем да продължим до безкрайност. Триъгълникът на Паскал обаче е съставен от дискретни величини – затова имаме крайно разделение.

Освен, че е толкова специален, триъгълникът на Паскал ни помага при решаването на някои задачи. Децата изключително много му се радват при задачи с повдигане на степен. Например знаете ли колко е (x+1)5? Класическото пресмятане е сравнително трудно. С триъгълника на Паскал не е! Намерете петия ред на триъгълника на Паскал (първия се счита за нулев). Той е:

1, 5, 10, 10, 5, 1

Ето и решението:

(x+1)5 = 1*x5 + 5*x4 + 10*x3 + 10*x2 + 5*x1 + 1*x0

Можем обаче лесно да го приложим и по-обобщено – всеки ред от триъгълника на паскал са чисто и просто биномните коефициенти:

(x + y)5 = 1*x5.y0 + 5*x4.y1 + 10*x3.y2 + 10*x2.y3 + 5*x1.y4 + 1*x0.y5

Още повече – с триъгълника на Паскал можем да пресмятаме и комбинации. Например ако имаме 6 различни билярдни топки, то по колко различни начина можем да вземем 2 от тях, като подредбата им няма значение? Отговорът е – спуснете се по левия диагонал до 6ти ред (напомням, че се започва от нулев) и се преместете две позиции в дясно:

			  1
             /
			1	1
           /
		  1    2    1
         /
		1	3	3	1
       /
	  1	  4	  6	  4	  1
     /
	1	5	10	10	5	1
   /
  1 --- 6 --- 15   20   15   6    1  <= 6ти ред

1	7	21	35	35	21	7	1
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Ще ви го докажа нагледно без формули. Нека топките са a, b, c, d, e и f. Комбинациите от две топки без значение от подредбата са: (a,b); (a,c); (a,d); (a,e); (a,f); (b,c); (b,d); (b,e); (b,f); (c,d); (c,e); (c,f); (d,e); (d,f) и (e,f). Пребройте ги – точно 15 са!

Ох, още нещо – учили ли сте статистика? Помните ли как изглежда нормалното разпределение (много в средата и все по-малко в краищата). Тук нямаме ли нещо подобно на всеки един ред?

Използвана литература: Почти цялата статия е преработка на Math is fun: Pascals Triangle. Вижте оригиналната статия – в нея има по-цветни картинки :)

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*