C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Работа с MySQL клиент

Публикувано на 06 февруари 2009 в раздел Бази от Данни.

Изтеглете си „MySQL Community Server“ за вашата операционна система от:
http://dev.mysql.com/downloads/

Пакетът се състои от сървъра за управление на бази от данни „MySQL Server“ и конзолен вариант на приложение за комуникация с него „MySQL Command Line Client“. От тук нататък ще приемем, че ще работим под Windows. В другите операционни системи (Linux, BSD) работата е почти аналогична, като главно ще се различава само с пътищата до файлове в операционната система.

Инсталацията е стандартна както всяко друго приложение под Windows. Отначало ще ви попита какви части от пакета да бъдат инсталирани (изберете Complete Installation) и в коя директория на компютъра да стане това. След това по време на инсталирането на самия MySQL сървър ще ви попита да зададете парола за акаунта „root“ (стандартен административен потребител), дали искате сървъра да се стартира автоматично заедно с Windows и дали да добави „bin“ директорията в системния път. След успешното завършване на инсталацията сървъра ще се стартира автоматично и ще е готов за работа.

Нека да създадем нова база от данни, както в примера от предишната статия. Първо е нужно да отворим приложението:

Отваряне на MySQL client

След това ще е нужно да въведете парола. Това е административната парола, която сте задали по време на инсталацията. От там нататък вие можете да изпълнявате SQL заявки към сървъра:

Създаване на база данни с MySQL Client

Както виждате се използва интерфейс за работа в команден ред подобен на DOS (Windows Command Line). Съществуват редица графични приложения за работа с MySQL. Най-известното от тях е Интернет базираното PHPMyAdmin. За да го използвате трябва допълнително да инсталирате HTTP сървър с поддръжка на PHP. Тъй като ще се стремим да учим SQL заявки, то в следващите статии ще се фокусираме върху работата в команден ред.

Заявките се разделят една от друга чрез ‘;’. След всяка успешна заявка към сървъра ще ви бъде извеждан текст „Query OK…“. При невалидна заявка ще ви бъде изведено съобщение за грешка. Съобщенията за грешки обикновено съобщават на кой ред и при коя дума е първата срещната грешка.

Можете да стартирате конзолното приложение и чрез Windows Command Line без да използвате shortcut в стартовото меню на Windows. За целта отидете в директорията, в която сте инсталирали MySQL и влезте в поддиректория bin. След това изпълнете командата:
mysql -u root -p

Отваряне на MySQL Client чрез CMD

Параметърът „-u“ указва потребителското име. В случая използваме административен акаунт „root“. Параметърът „-p“ указва, че ще бъде нужно въвеждане на парола за достъп. В директория „bin“ се съдържат всички приложения, чрез които може да се контролира системата за управление на бази от данни MySQL. Под други операционни системи приложенията са почти същите и се използват аналогично.

Ако искате ръчно да стартирате сървъра, то просто стартирайте приложението „mysqld.exe“. Ако желаете да спрете сървъра, то може да използвате приложението „mysqladmin“. Ето как можете да спрете сървъра с една команда:
mysqladmin.exe -u root -p shutdown

Ще разгледаме по-подробно приложението за управление на MySQL Server (mysqladmin.exe) в по-следващи статии. Засега ще се фокусираме към работа с клиентското приложение.

 2 коментара


  1. Иво каза:

    Направих си

    mysqladmin.exe -u root -p shutdown

    Как мога пак да се свържа?

  2. Така си спрял сървъра. Трябва отново да стартираш приложението mysqld.

Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*