C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


Архив за ноември, 2019

* Бягство от затвора с графи

Публикувано на 12 ноември 2019 в раздел Математика.

Има 10 затворника, всеки от които е номериран с число от 1 до 10. Дадени са десет шкафчета, които са номерирани с числа от 1 до 10, както и десет карти, на които също са изписани числата от 1 до 10. Произволно във всяко шкафче е сложена по точно една карта.

Затворниците получават достъп до шкафчетата един след друг, като нямат право да комуникират помежду си. Всеки от тях получава право да отвори точно 5 шкафчета. Ако дори само един затворник не успее да открие своето число в отворените от него шкафчета, всички затворници ще бъдат екзекутирани. Ако всички затворници успеят да намерят своето число, всички ще бъдат освободени.

Намерете стратегия, с която затворниците да получат колкото се може по-голям шанс за свобода. Прочети още…

.