C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


Архив за юни, 2014

* Обратни матрици

Публикувано на 28 юни 2014 в раздел Линейна алгебра.

В това упражнение показвам два от методите за намиране на обратна матрица. Отначало ще наблегна на метода на адюнгираните количества, а накрая ще дам метода на Гаус-Жордан. Прочети още…

.

 


* Оптимизационна задача за напреднали

Публикувано на 23 юни 2014 в раздел Математика.

Тази задача е породена от реална такава. Всъщност е по-опростена, отколкото е реалната – в края на статията ще кажа защо. Прочети още…

.

 


* Пета нормална форма

Публикувано на 21 юни 2014 в раздел Бази от Данни.

Предишните нормални форми имаха строги и ясни правила. В общи линии с нарастване на практическия опит спазването им става интуитивно. А в практиката дори несъзнателно започваме да спазваме едно съвсем просто (но погрешно!) правило: „да има възможно най-малко на брой таблици, като същевременно с това да няма повторение на информация“. Това правило обикновено води до добре нормализирана база от данни. А защо все пак е погрешно? Прочети още…

.

 


* Честит рожден ден Берра

Публикувано на 13 юни 2014 в раздел Кучета.

Нашата Берра стана на 8 годинки. Колко бързо лети времето. Все едно вчера беше малко бебе… Прочети още…

.

 


* Нормална форма на Бойс-Код и четвърта нормална форма

Публикувано на 08 юни 2014 в раздел Бази от Данни.

Продължавам статията свързана с примери за нормализация. Бяхме стигнали до 3НФ. Следващата нормална форма, която можем да приемем за междинна между 3-та и 4-та, е нормалната форма на Бойс-Код. Нека разгледаме следната таблица: Прочети още…

.

 


* Три постулата за добрия учител

Публикувано на 05 юни 2014 в раздел Методика.

Ако учениците ти не са достатъчно мотивирани да учат, значи не си ги мотивирал както трябва!

Ако учениците ти идват с по-слаба от очакваната предварителна подготовка, не трябва да ги обвиняваш, а трябва да компенсираш с повече работа!

Ако учениците ти след обучението не са добили необходимите знания и умения, не търси друг виновник, а следващия път се постарай повече!

.

 


* Детерминанти от n-ти ред

Публикувано на 05 юни 2014 в раздел Линейна алгебра.

От предишното упражнение знаем, че основните правила за решаване на детерминанта са две – развиване по ред/стълб и привеждане в триъгълен вид. Нека сега опишем всички основни свойства на детерминантите (някои от които вече бяха споменати в предишното упражнение). Прочети още…

.

 


* Привеждане на база от данни до 3НФ

Публикувано на 04 юни 2014 в раздел Бази от Данни.

На упражнения обикновено избягваме формализма на теорията и се фокусираме почти изцяло върху практически задачи. Така например един от сложните в теорията раздели – този свързан с нормализация на бази от данни – го използваме и в практическите задачи, но почти винаги интуитивно. В тази статия ще се стремя да отстраня тази несправедливост и да покажа в явен вид какво е съответствието между теория и практика. Прочети още…

.