ПРАВА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДНЕВНИКА НА ФИЛИП ПЕТРОВ


1. Относно всички авторски материали, които са поставени като статии в дневника се спазва:

"Бирен лиценз" (ревизия 666):

Филип Петров (philip@abv.bg) се отказва от всякакви авторски и сродни права относно личния
си труд в статиите, които са публикувани в неговия дневник. Можете да използвате този труд
и да го променяте по какъвто начин пожелаете. Цитирането на името на автора е пожелателно.
Ако някой ден се срещнете с автора и сметнете, че труда си заслужава, може да го почерпите
с бира. Ако не се срещнете никога, може вие да се почерпите с една бира за негово здраве.


2. За допълнителни материали, публикувани от посетители на дневника във форма на коментари:

Под статиите в дневника е възможно да е предоставено място за коментари, в което можете да
напишете свое лично мнение. С поставянето на своето мнение вие автоматично се съгласявате,
че то ще бъде публикувано под статията, като ще бъде упоменато името, което самите вие сте 
написали в уеб формата. Ако по-късно пожелаете да редактирате, промените или да премахнете
ваши коментари, вие трябва да се свържете лично с администратора в страницата за контакти.