C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* ПТСК резултати от ликвидационна сесия 2018 г.

Публикувано на 17 юни 2018 в раздел ОСУП.

Резултати от освобождаването по ПТСК 2018 г.

Осбободени от изпит с отличен 6:

 1. 121214008 44 JWT
 2. 121214036 43 TLS 1.2 versus TLS 1.3
 3. 121213034 44 NoSQL Injection and JavaScript Injection with Nodejs and MongoDB
 4. 501214019 51 Clickjacking attack
 5. 121214197 42 Алгоритми за генериране на случайни числа
 6. 121214025 42 Влизане в заключен Windows
 7. 121214092 44 HTTP Parameter Pollution
 8. 501214031 51 R.U.D.Y.
 9. 501214020 51 Path traversal attack
 10. 121214114 43 Защита чрез код генератори за двустепенна автентикация
 11. 121214113 43 Blockchain – Proof of Work protocol
 12. 501214008 51 Атаки чрез несигурна десериализация на обекти
 13. 121214175 43 PHP Data Objects
 14. 121214150 43 Integer Overflow
 15. 121214119 43 DoS атака CVE-2018-6389 в WordPress
 16. 501214017 51 Bitcoin, и как се подсигурява сигурността на мрежата
 17. 121214189 44 Double encoding attacks
 18. 121214017 42 Length extension attack срещу Merkle–Damgård хеш алторитми
 19. 121214110 42 Сигурност на протокола SS7 при мобилните комуникации
 20. 121214084 43 Техники за защита на стека от Buffer Overflow
 21. 121214029 43 Определяне на уникалността на клиентска машина чрез Canvas
 22. 121214024 43 Методи за подобряване на сигурността в Django
 23. 121214165 42 Blind SQL Injection

Освободени от изпит с мн. добър 5:

 1. 121214001 43 Мрежови атаки и начини за защита
 2. 121214190 43 AES
 3. 121214079 42 OpenSSL
 4. 121214107 43 Представяне на Man in the Browser и Boy in the Browser атаки и начини да се предпазим от тях
 5. 121214126 44 KRACK Aтаки
 6. 501214009 51 Memcached DDoS attack
 7. 121214078 43 DOM XSS атаки

Освободени само от задача:

 1. 501214024 51 Ajax vulnerabilities
 2. 121214122 42 Meltdown
 3. 121214002 43 ReDOS атаки
 4. 501214043 51 Man In The Cloud

Резултати от редовна сесия 2018 г.:

 1. 121214124 – 3
 2. 121214051 – 4
 3. 121214056 – 3
 4. 121214111 – 4
 5. 501214028 – 2
 6. 121214005 – 6
 7. 121214028 – 3
 8. 121214149 – 4
 9. 121214038 – 4
 10. 121214042 – 5
 11. 121214006 – 3
 12. 121214043 – 5
 13. 121214087 – 5
 14. 121214080 – 5
 15. 121214064 – 3
 16. 121214135 – 6
 17. 121214129 – 4
 18. 121214049 – 4
 19. 121214154 – 2
 20. 121214168 – 6
 21. 121214122 – 6
 22. 501214021 – 2
 23. 121214002 – 5
 24. 121214173 – 5
 25. 501214024 – 4
 26. 121214178 – 3
 27. 501214013 – 3
 28. 121214041 – 4
 29. 121214086 – 3
 30. 121214019 – 2
 31. 121214115 – 6
 32. 121214108 – 2
 33. 501214043 – 6
 34. 501214034 – 2
 35. 501214029 – 2
 36. 501214042 – 2
 37. 121213157 – 2
 38. 121214073 – 3

Хората, които излезнаха без да предадат не са отбелязани в списъка.

Резултати от поправителна сесия 2018 г.:

 1. 121214145 – 4
 2. 121214154 – 3
 3. 121214108 – 5
 4. 121214019 – 2
 5. 121213168 – 3
 6. 121214058 – 2
 7. 121214021 – 4
 8. 121214192 – 2
 9. 121213071 – 3
 10. 121214072 – 4
 11. 501214016 – 3
 12. 501214028 – 4
 13. 121213157 – 3
 14. 501214042 – 2
 15. 501214029 – 2
 16. 501214021 – 6

Резултати от ликвидационна сесия 2018 г.:

 1. 121214144 – 3
 2. 121214192 – 2
 3. 121212112 – 5
 4. 121214185 – 5
 5. 121214074 – 2
 6. 501214034 – 3
 7. 501214003 – 5
 8. 501214042 – 3
 9. 121214058 – 4
 10. 501214029 – 5

Архив 2017 г.:

Освободени от изпит с отличен 6:

 1. 121213249
 2. 121213193
 3. 121213248
 4. 121213129
 5. 121213005
 6. 121213003
 7. 121213002
 8. 121213241
 9. 121213039
 10. 121213031
 11. 121213017
 12. 121213096
 13. 121213180
 14. 121213195
 15. 121213013
 16. 121213206
 17. 121213114
 18. 121213182

Освободени от изпит с мн. добър 5:

 1. 121213099
 2. 121213021
 3. 121213008
 4. 121213079
 5. 121213222
 6. 121213194
 7. 121213073
 8. 121213154
 9. 121213103

Освободени само от задача:

 1. 121213220
 2. 121213093
 3. 121213089
 4. 12123159
 5. 121213083
 6. 121213262

Резултати от изпит – редовна сесия:

 1. 121213208 – 2
 2. 121213075 – 2
 3. 121213115 – 2
 4. 121213155 – 2
 5. 121213124 – 2
 6. 121213042 – 2
 7. 121213168 – 2
 8. 121213218 – 2
 9. 121213009 – 2
 10. 121213015 – 2
 11. 121213117 – 2
 12. 121213186 – 2
 13. 121213150 – 2
 14. 121213191 – 2
 15. 121213221 – 2
 16. 121213250 – 3
 17. 121213137 – 2
 18. 121213262 – 5
 19. 121213035 – 2
 20. 121213122 – 3
 21. 121213172 – 3
 22. 121213119 – 3
 23. 121213143 – 3
 24. 121213093 – 4
 25. 121213215 – 3
 26. 121213060 – 2
 27. 121213174 – 3
 28. 121211189 – 3
 29. 121213074 – 5
 30. 121213239 – 5
 31. 121213169 – 4
 32. 121213014 – 2
 33. 121213033 – 3
 34. 121213200 – 5
 35. 121213159 – 5
 36. 121213246 – 4
 37. 121213095 – 4
 38. 121213101 – 3
 39. 121213128 – 4
 40. 121213201 – 6
 41. 121213245 – 4
 42. 121213050 – 3
 43. 121213089 – 5
 44. 121213004 – 5
 45. 121213083 – 2
 46. 121213044 – 4
 47. 121213023 – 3
 48. 121213059 – 2
 49. 121213049 – 4
 50. 121213216 – 3
 51. 121213238 – 4
 52. 121213220 – 6
 53. 121213166 – 4
 54. 121213078 – 6

Резултати от изпит – поправителна сесия

 1. 121213060 – 4
 2. 121213137 – 4
 3. 121213179 – 6
 4. 121213150 – 4
 5. 121213075 – 5
 6. 121213009 – 3
 7. 121213218 – 3
 8. 121213221 – 3
 9. 121213059 – 2
 10. 121213042 – 3
 11. 121213186 – 3
 12. 121213117 – 4
 13. 121213113 – 2
 14. 121213015 – 3
 15. 121213124 – 2
 16. 121213191 – 2
 17. 121213115 – 2

Резултати от изпит – ликвидационна сесия

 1. 121213113 – 5
 2. 121213014 – 4
 3. 121213155 – 3
 4. 121213083 – 4
 5. 121213256 – 6
 6. 121213208 – 3
 7. 121213059 – 3
 8. 121213035 – 3

Архив 2016 г.:

1. Списък със студентите, които са освободени от задача и писмен изпит с оценка „отличен 6“.

 1. 121212048, HTTP auth
 2. 121212085, SSL
 3. 121212208, Parameter tampering
 4. 121212060, JWT
 5. 121212023, Blind SQL Injection
 6. 121212030, Android Vulnerabilities
 7. 121212054, ShellShock Bash Bug
 8. 121212083, JAAS
 9. 121212078, DOM XSS
 10. 121212102, Token based authorization (Claims)
 11. 121212100, Secure P2P Connections
 12. 691315001, Методи и алгоритми за криптиране на данни
 13. 121212108, DDoS
 14. 121212155, XML attacks
 15. 121212141, Kerberos
 16. 121212147, SCrypt
 17. 121212291, MITB/BITB
 18. 121212186, OAuth

2. Списък със студентите, които са освободени само от задачи на изпита:

 • 121212184, SCrypt
 • 121212074, SCrypt
 • 123212008, Вируси
 • 121212104, Сертификати x509
 • 121212101, SCrypt

3. Резултати от редовна сесия:

 • 121212147 – 6
 • 121212011 – 5
 • 121212030 – 6
 • 121212117 – 4
 • 121212025 – 4
 • 121212021 – 5
 • 121212183 – 3
 • 121212291 – 6
 • 121212264 – 3
 • 121212078 – 6
 • 121212044 – 3
 • 121212135 – 5
 • 121212027 – 4
 • 121212191 – 2
 • 121211083 – 2
 • 121212015 – 3
 • 121212070 – 3
 • 121212072 – 3
 • 121212085 – 6
 • 121212100 – 6
 • 121212190 – 3
 • 121212126 – 3
 • 121212163 – 5
 • 121212172 – 4
 • 121212054 – 6
 • 121212091 – 4
 • 121212208 – 6
 • 121212132 – 3
 • 121212118 – 4
 • 121212083 – 6
 • 121212224 – 3
 • 121212107 – 5
 • 121212108 – 6
 • 691315001 – 6
 • 121212023 – 6
 • 121212171 – 5
 • 121212105 – 3
 • 121212202 – 3
 • 121212048 – 6
 • 121212213 – 4
 • 121212232 – 3
 • 121212074 – 5
 • 123212008 – 3
 • 121209154 – 3
 • 121212110 – 2
 • 121212220 – 6
 • 121212141 – 6

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*