C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


Архив за май, 2019

* Задачи за упражнение – линейни оператори

Публикувано на 29 май 2019 в раздел Линейна алгебра.

Задача 1. В тримерно линейно пространство [mathi]L[/mathi] с база [mathi]e_1,e_2,e_3[/mathi] е дадена базата: Прочети още…

.

 


* Задачи за упражнение – линейни пространства

Публикувано на 02 май 2019 в раздел Линейна алгебра.

Задача 1. Нека векторите [mathi]e_1, e_2, e_3[/mathi] са база на линейното пространство [mathi]L[/mathi]. Дадени са базите: Прочети още…

.