C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


Архив за април, 2019

* temp: ОСУП упр. 8

Публикувано на 08 април 2019 в раздел ОСУП.

htdocs <<< лекция за хеширане и key stretching

htdocs <<< лекция за SQL Injection

htdocs <<< автоматичен логин с cookie + добавени key stretching за сменящия се и перманентния token (което не беше направено по време на лекцията).

htdocs <<< stored, reflective и DOM XSS

htdocs <<< XSRF в POST и GET

Заявени теми за проект:

 1. Тодор Борисов – Web application firewall
 2. Радослав Павлов – Заобикаляне на двуфакторна автентификация – защитен
 3. Сияна Плачкова – DOM XSS атаки
 4. Яна Георгиева – ReDOS атаки – защитен
 5. Мартин Врачев – Security static code analysis tools – linters – защитен
 6. Александър Игнатов – XML External Entity Injection – защитен
 7. Георги Семков – OAuth 2 – защитен
 8. Станислав Жечев – Double Encoding
 9. Божидар Ангелов – Генератори на случайни числа
 10. Мартин Милчов – Buffer Overflow атаки
 11. Петър Тонев – Сигурност в Spring framework
 12. Габриела Данова – AES
 13. Георги Стойчев – Path Traversal атаки

.