C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


Архив за септември, 2015

* Записване на макроси – пример с Word

Публикувано на 27 септември 2015 в раздел Макроси VBA.

Сега ще покажем пример за запис на макрос в Microsoft Word. Ще запишем глобален шаблон за заявления до Ректора на университета. При натискане на „Record macro“ бутона ще се появи следния диалогов прозорец: Прочети още…

.

 


* Записване на макроси – пример с Excel

Публикувано на 27 септември 2015 в раздел Макроси VBA.

Както вече споменахме, почти всяко наше действие в софтуерния продукт би могло да бъде програмирано във VBA. Това включва писане на текст, натискане на бутон от лентата с интструментите, форматиране, и др. Записването на макроси е начин да генерираме автоматично код във VBA, вместо да го пишем на ръка. С натискането на специален бутон ние караме VBA да започне да следи какво правим в софтуерния продукт. След като извършим желаната последователност от действия и натиснем бутон стоп, ние можем да ги съхраним и впоследствие да преизползваме. Прочети още…

.

 


* Въведение във VBA за Microsoft Office

Публикувано на 26 септември 2015 в раздел Макроси VBA.

Повечето примери, които ще покажем с VBA, ще са в различни продукти на Microsoft Office. За нашия първи пример ще използваме Excel, но той би работил в която и да е Office друга програма. Преди да започнем, трябва да добавим „Developer“ менюто. Това става като отидете на File > Options > Customize Ribbon, добавете отметка на Developer и натиснете ОК. Последователността е показана с червени стрелки на следната картинка: Прочети още…

.

 


* Библиотека и гараж

Публикувано на 22 септември 2015 в раздел Семейни.

Реших да махна страниците Библиотека и Гараж от главното меню. Вече са достъпни само от тук:

Списък с моите книги в домашната библиотека:

https://www.cphpvb.net/library/

Списък с резервните части в гаража:

https://www.cphpvb.net/garage/

.

 


* Променливи, оператори и константи във VBA

Публикувано на 22 септември 2015 в раздел Макроси VBA.

VBA включва всички стандартни примитивни типове данни, които вече са ви познати от уводните курсове по програмиране. Декрарирането на променлива се извършва по следния начин: Прочети още…

.

 


* Visual Basic for Applications – въведение

Публикувано на 21 септември 2015 в раздел Макроси VBA.

Visual Basic for Applications (VBA) е програмен език от високо ниво, който най-често се използва за автоматизиране на повтарящи се операции вътре в процесите на съществуващи софтуерни продукти. Съдържа някои елементи от обектно-ориентираното програмиране (референции към обекти в паметта), но като цяло можем да го приемем за процедурен език. Създаден е от Майкрософт и се използва масово в техния широко известен офис пакет, но също така може да се срещне в редица други софтуерни продукти като Microsoft Visio, CorelDraw, Corel PhotoPaint, AutoCad, WordPerfect и др. Основната и най-честно използвана функционалност на езика е възможността почти всички действия, които човек извършва с даден софтуерен продукт, да може да бъдат възпроизведени от компютър. Ако например ни се налага да извършим многократно сложни еднотипни операции върху различни обекти (например да преформатираме голям текстов документ по даден шаблон, да приложим поредица от филтри върху множество снимки, и т.н.), ние можем да запишем шаблон за тези действия в програмен код наречен „макрос“, след което просто да изпълняваме този макрос с еднократно натискане на бутон. Прочети още…

.

 


* Никито

Публикувано на 12 септември 2015 в раздел Семейни.

Никола Петров. 3800 гр. на 51 см. :) Прочети още…

.

 


* Генерични методи и класове

Публикувано на 06 септември 2015 в раздел ПИК3 Java.

При динамичния полиморфизъм показахме как може един метод да приеме за входен параметър родителски клас или интерфейс и по този начин неговият код да може да обработва всички негови наследници. Например ако ни се налага да напишем метод за сортиране на списък, ние може да му подаден като входен параметър елемент от тип интерфейса List и да работим с него. Впоследствие на този метод можете да подадем ArrayList, LinkedList, Vector и т.н. и метода ще сортира всеки един от тях без да се интересува от техните специфики. Така вместо да напишем различен метод за сортиране за всеки вид списък, пишем само един, който работи успешно с всички видове.

Генеричните типове са продължение на тази идея, което я извежда още по-далеч – вече може да правите методи, които не просто работят с всички еднотипни обекти, а работят с каквито и да е обекти, включително ако между тях няма наследствени връзки. Особено удобни са за „контейнери“ на информация – когато не се интересуваме от действията, които извършва подадения обект, а просто искаме да съхраним неговата информация. Вече сте виждали това при колекциите (Collections) – например ArrayList<String> и ArrayList<Integer> си е все един и същи клас ArrayList, който е генеричен и работи с каквито и да е обекти (типа им указваме чрез ъгловите скоби). Тук първо ще дадем кратки примери, а в края на статията ще покажем един обобщен. Прочети още…

.